Чланак

Позив за пријаву за учествовање на РЕЛОФ 2 пројекту 

Пројекат реформе локалних финансија

О пројекту

Швајцарски секретаријат за економске послове (SECO) је одобрио другу фазу пројекта – Реформа локалних финансија II у Србији.

Пројекат ће изабраним општинама током 2021. и 2022. године обезбедити експертску подршку у примени прописа, успостављању процедура и увођењу нових алата у три области: систем финансијског управљања, функције интерне ревизије и система надзора над радом локалних јавних предузећа. Циљ је да се унапреди начин планирања, расподеле и контроле трошења буџетских средстава, као и надзор над радом локалних јавних предузећа. На овај начин се подржава стабилност јавних финансија јединица локалне самоуправе, боље пружање услуга грађанима и већа транспарентност у раду локалних управа.

Циљ пројекта

Општи циљеви пројекта су увођење и унапређење:

  • система финансијског управљања и контроле на локалном нивоу;
  • функције интерне ревизије; и
  • система надзора над радом локалних јавних предузећа.

Специфични циљ пројекта је успостављање система финансијског управљања и контроле (ФУК), што је и законска обавеза корисника јавних средстава Републике Србије.

Овакав приступ омогућава и боље организованим јединицама локалне самоуправе да унапреде своје капацитете у управљању јавним финансијама, а истовремено буду и ментори другим локалним самоуправама у свом региону и лидери у спровођењу принципа доброг управљања на локалном нивоу.

Услови јавног позива

Право да учествује на јавном позиву за доделу техничке помоћи и подршке имају искључиво јединице локалне самоуправе са територије Републике Србије.

Критеријуми за пријаву и одабир јединица локалне самоуправе дефинисани су у Смерницама за подносиоце пријава.

Рок за пријаву

За пријаву за учешће на пројекту потребно је послати попуњен образац и документацију путем електронске поште или слањем на адресу Делиградска 4/5, Београд, Пројекат реформе локалних финансија, до 30. октобара 2020. у 16:00 ч.

Максимално предвиђено време трајања прве фазе пројекта је од 1. фебруара 2021. године до 31. октобра 2022. године.

Како вам Deloitte може помоћи?

Можемо вам помоћи у комплетном процесу пријаве на пројекат и помоћ приликом остваривања погодности које су прописани пројектом:

  • анализу и процену испуњености критеријума за учешће на пројекту;
  • свеобухватну помоћ у поступку припреме потребне документације и благовременог подношења пријаве за доделу бесповратних средстава;
  • помоћ у процесу подношења пријаве;
  • састављање презентације и припрема за њено представљање пред панелом;
  • помоћ у проналажењу партнерских општина и дефинисању циљева.

Контакт

Ако сте заинтересовани за додатне информације у вези с нашим услугама, молимо вас да контактирате стручни тим за подстицаје и подршке, у Сектору за порески консалтинг:

Павле Кутлешић, LL.M.                     

тел: + 381(0)65 2443120                            

email: pkutlesic@deloittece.com

Др Марко Новаковић., LL.M.

Тел.: + 381(0)60 567 8118                            

email: marnovakovic@deloittece.com

Циљ је да се унапреди начин планирања, расподеле
и контроле трошења буџетских средстава, као и надзор над радом локалних јавних предузећа. 

Да ли Вам је ово било корисно?