Новости

Пореске вести

Пореска пријава за годишњи порез на доходак грађана ППДГ – 2Р

Министарство финансија Републике Србије је дана 15. марта 2016. године донело „Правилник о изменама и допунама Правилника о обрасцима пореских пријава за утврђивање пореза на доходак грађана који се плаћа по решењу“ („Службени Гласник РС.“ бр. 28/2016).

Овим Правилником се омогућава подношење годишње пореске пријаве за годишњи порез на доходак грађана на обрасцу ППДГ 2Р и у папирном облику директно надлежној Пореској управи или поштом.

Уједно, Правилник наводи да је највиша годишња основица доприноса за обавезно социјално осигурање за 2015. годину 3.688.700 динара.

Такође, годишња пореска пријава се подноси најкасније до 16. маја 2016. године с обзиром на то да законом прописани рок пада у недељу.

Да ли Вам је ово било корисно?