Новости

Додела грантова у оквиру StarTech програма

Подршка иновацијама и дигиталној трансформацији

Овим путем Вас обавештавамо да Национална алијанса за локални економски развој (НАЛЕД) и Влада Републике Србије позивају стартап-ове, предузетнике, микро, мала и средња предузећа (ММСПП) да се пријаве за StarTech програм, усмерен на подршку иновацијама и дигиталној трансформацији привреде у Србији, у периоду до 18. маја.

StarTech програм чине три компоненте:

1. I компонента: Директна финансијска и експертска подршка приватним компанијама
2. II компонента: Реформе за боље услове иновативног пословања
3. III компонента: Промоција иновација, иноватора и Србије као инвестиционе дестинације

Вредност програма је 5 милиона долара, од чега је око 3.5 милиона долара намењено I компоненти програма а преосталих 1.5 милиона долара, су усмерена на II и III компоненту програма.

 

Циљ јавног позива

У оквиру I компоненте  програма се спроводи јавни позив за доделу грантова. Општи циљ ове компоненте програма и јавног позива јесте допринос унапређењу и високотехнолошком развоју српске традиционалне привреде кроз примену иновација и напредних технологија.

 

Предмет јавног позива

Активности које се могу финансирати из програма грантова су:

•Развој иновације кроз примену нових или знатно побољшаних производа/услуга, процеса, маркетиншких метода или нових метода пословања у организацији или односима предузећа са окружењем;
•Дигитална трансформација предузећа, односно примена дигитално-технолошких решења која ће утицати на унапређење, реорганизацију пословања и побољшање пословних перформанси предузећа.

 

Јавни позив обухвата три партије

ЛОТ 1 – Подршка стартап-овима са иновативним идејама:

1. КОРИСНИЦИ - Тимови у оснивању и стартап бизниси који су регистровани најраније 01.01.2020.
2. НАМЕНА - Развој иновација - доказивање концепта, израда прототипа, имплементација или комерцијализација иновације.
3. ВРЕДНОСТ ГРАНТОВА - 15.000 до 25.000 долара по предлогу пројекта, односно максимум 90% од укупно одобреног буџета пројекта.

ЛОТ 2 – Подршка ММСПП у циљу развоја иновације, односно дигиталне трансформације:

1. КОРИСНИЦИ - ММСПП који су регистровани најкасније 31.12.2019. године.
2. НАМЕНА - Финансирају се пројекти који имају за циљ имплементацију/комерцијализацију иновације и/или дигиталну трансформацију.
3. ВРЕДНОСТ ГРАНТОВА - од 25.000 до 50.000 долара, односно максимум 80% од укупно одобреног буџета пројекта.

ЛОТ 3 – Подршка ММСПП у циљу развоја иновације, односно дигиталне трансформације, са изласком на извозно тржиште или повећањем броја радних места:

1. КОРИСНИЦИ - ММСПП који су регистровани најкасније 31.12.2019. године.
2. НАМЕНА - Финансирају се пројекти који имају за циљ имплементацију/комерцијализацију иновације за извозно тржиште, и/или дигиталну трансформацију и новоотворена радна места/остварен извоз.
3. ВРЕДНОСТ ГРАНТОВА – од 50.000 до 100.000 долара, односно максимум 70% од укупно одобреног буџета пројекта.

 

Овим програмом је предвиђено да сви апликанти могу конкурисати за један од ваучерских пакета. Апликантима су на располагању следећи ваучерски пакети:

1. StartUp пакет - (израда бизнис плана, оснивање и регистрација, осмишљавање назива и слогана).
2. Пакет обука - (основна обука за вођење налога на друштвеним мрежама, обука за коришћење бесплатних алата за графички дизајн, основна обука за писање промотивних садржаја).
3. “Промо стар” - (саветовање у области маркетинга, промоција и ПР-а).
4. “Драга савета” - (правно саветовање).
5. “Show me the money” - (финансијско саветовање).
6. “Dream team“ - (саветовање у области људских ресурса).
7. “А где ти је печат?” - (саветовање у области интелектуалне својине).

 

Поступак селекције пројеката и одлуке о финансирању укључује следеће кораке:

1. Административну проверу апликација;
2. Евалуацију предлога пројекта:
• I круг селекције - евалуација предлога пројекта,
• II круг селекције - теренска посета,
• III круг селекције - pitching догађај;
3. Одлуку о финансирању.

 

ПОСТУПАК:

Јавни позив објављен - 18.03.2022.
Инфо дани - март, април 2022.
Крајњи рок за подношење пријаве за стручну подршку - 18.04.2022.
Крајњи рок за подношење апликације -18.05.2022.
Административна провера - мај 2022.
I круг селекције - јун, јул 2022.
Теренска посета - јул, август 2022.
Pitch догађај - октобар 2022.
Одлука о финансирању - октобар 2022.

 

Deloitte има велико искуство у широком спектру саветодавних услуга, што омогућава да пријаве на овај конкурс испрати у свим фазама. На клијенту је избор да ли ће се определити на помоћ у неком поједином елементу процеса или ће Deloitte пружати подршку пријави целокупном процесу, те од првог до последњег корака бити уз Вас. Deloitte пружа помоћ у припреми неопходне документације за пријављивање, подршку у састављању понуде и континуиране саветодавне услуге у току трајања пројекта.

Контакт

Павле Кутлешић, LL.M.

имејл: pkutlesic@deloitte.com

 

Др Марко Новаковић, LL.M., PMP

имејл: marnovakovic@deloitte.com

Да ли Вам је ово било корисно?