Новости

Привредна друштва

2019. година

Октобар 2019.

Радна верзија Закона о изменама и допунама Закона о привредним друштвима

На сајту Министарства привреде, у делу Закони и акта у припреми, објављена је радна верзија Закона о изменама и допунама Закона о привредним друштвима.

Предложене измене се у највећем делу односе на увођење појма резервисаног сопственог удела, односно, посебне категорије сопственог удела на основу које друштво са ограниченом одговорношћу може издавати финансијски инструмент – право на стицање удела. Предложеним изменама ствара се могућност да локални послодавци – друштва са ограниченом одговорношћу креирају планове награђивања запослених коришћењем ових финансијских инструмената по угледу на планове награђивања која постоје у мултинационалним компанијама (тзв. share планови).

Радној верзији закона можете приступити кликом на следећи линк.

На сајту је назначено да се примедбе, предлози и сугестије достављају Министарству привреде најкасније до 29. октобра 2019. године, путем електронске поште на адресу: privrednadrustva@privreda.gov.rs или писаним путем на адресу Министарство привреде, Кнеза Милоша 20, 11000 Београд, са напоменом: „За јавну расправу о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о привредним друштвима”.
 

Да ли Вам је ово било корисно?