Новости

Конвенције

2019. година

Август 2019.

Дана 22. јула 2019. године Народна скупштина Републике Србије усвојила је Закон о потврђивању Конвенције о узајамној административној помоћи у пореским питањима. Конвенцијом се проширује број држава са којима Република Србија може размењивати информације од значаја за опорезивање.

Више о томе прочитајте овде.

Јун 2019.

Мултилатерална конвенција за примену мера које се у циљу спречавања ерозије пореске основице и премештања добити односе на пореске уговоре – новости.

Више о томе прочитајте овде.

Јануар 2019.

Споразум о социјалној сигурности између Србије и Швајцарске

Споразум о социјалној сигурности, као и Административни споразум о спровођењу Споразума о социјалној сигурности, закључен 2010. године између Србије и Швајцарске, ступили су на снагу 01.01.2019. године. Конвенција о социјалној сигурности из 1962. године у верзији додатне Конвенције из 1984. године, која је до сада уређивала односе из социјалног осигурања, ступањем Споразума више се не примењује.

Више о томе прочитајте овде.
 

Да ли Вам је ово било корисно?