Новости

Порез на добит правних лица

2019. година

Децембар 2019.

Правилник о амортизацији сталних средстава која се признаје за пореске сврхе
Министар финансија је дана 23. децембра 2019. године донео Правилник о амортизацији сталних средстава која се признаје за пореске сврхе (у даљем тексту: „Правилник“), који је објављен у “Сл. Гласнику РС”, бр. 93/19 od 26. децембра 2019. године. Правилник ступа на снагу 1. јануара 2020. године, а његове одредбе се примењују на стална средства стечена почев од 1. јануара 2019. године, односно почев од првог дана пореског периода који почиње у 2019. години.

Више о томе прочитајте овде.

 

Усвојене измене и допуне Закона о порезу на добит
правних лица

Овим путем вас обавештавамо да је Закон о изменама и допунама Закона о порезу на добит правних лица (Закон) усвојен на седници Народне скупштине Републике Србије одржане 6. децембра 2019. године, а закон се примењује почев за обрачун пореза на добит за 2020. годину односно за пореске периоде које почињу у 2020. години, осим одредбе која се односе на признавање расхода банке, настале у вези са применом прописа о конверзији стамбених кредита индексираних у швајцарским францима, која ће се примењивати
на обрачун пореза на добит за 2019. годину.

Више о томе прочитајте овде.


 

Октобар 2019.

Нацрт Закона о изменама и допунама Закона о порезу на добит правних лица

Нацрт Закона о изменама и допунама Закона о порезу на добит правних лица тренутно је у процедури усвајања у Народној скупштини Републике Србије, а предложено је да се закон примењује почев за обрачун пореза на добит за 2020. годину односно за пореске периоде које почињу у 2020. години.
Више о томе прочитајте овде.

Септембар 2019.

Радна верзија Закона о изменама и допунама Закона о порезу на добит правних лица

На сајту Министарства финансија, у делу Нацрти и предлози, објављена је радна верзија Закона о изменама и допунама Закона о порезу на добит правних лица.

Радној верзији закона можете приступити кликом на следећи линк.

На сајту је назначено да се примедбе и сугестије могу достављати најкасније до 6.10.2019. године, до 15:30 часова, на следећу имејл адресу: fiskalni.sektor@mfin.gov.rs.
 

Јул 2019.

Правилник о условима и начину изузимања квалификованих прихода из основице пореза на добит правних лица

Министар финансија је дана 9. јула 2019. године донео Правилник о условима и начину изузимања квалификованих прихода из основице пореза на добит правних лица, који ступа на снагу 20. јула 2019. године, а примењује се за обрачун пореза на добит правних лица почев од 2019. године.

Више о томе прочитајте овде.

Правилник о условима и начину остваривања права на порески кредит за улагање у капитал новооснованог привредног друштва које обавља иновациону делатност

Министар финансија је 9. јула 2019. године донео Правилник о условима и начину остваривања права на порески кредит за улагање у капитал новооснованог привредног друштва које обавља иновациону делатност, којим је детаљно уређен поступак којим порески обвезник потврђује да су испуњени услови предвиђени чланом 50ј Закона о порезу на добит правних лица за остваривање права на коришћење пореског кредита, и који прописује обрасце које порески обвезници који примењују члан 50ј ЗПДПЛ подносе уз порески биланс. Правилник ступа на снагу 20. јула 2019. године а примењује се на утврђивање пореске обавезе почев за 2019. годину, односно за порески период који почиње у 2019. години.

Више о томе прочитајте овде.

Правилник о условима и начину остваривања права на признавање трошкова који су непосредно повезани са истраживањем и развојем у пореском билансу у двоструко увећаном износу

Министар финансија је 9. јула 2019. године донео Правилник о условима и начину остваривања права на признавање трошкова који су непосредно повезани са истраживањем и развојем у пореском билансу у двоструко увећаном износу, којим се ближе уређује примена члана 22 г Закона о порезу на добит правних лица.
Правилник ступа на снагу 20. јула 2019. године, а примењује се на утврђивање пореске обавезе почев за 2019. годину, односно за порески период који почиње у 2019. години.

Више о томе прочитајте овде.
 

Фебруар 2019.

Дана 5. фебруара 2019. године, Министар финансија је донео Правилник о изменама и допунама Правилника о садржају пореског биланса и другим питањима од значаја за начин утврђивања пореза на добит правних лица.

Више о томе прочитајте овде.

Јануар 2019.

Правилник о изменама и допунама Правилника о начину разврставања сталних средстава по групама и начину утврђивања амортизације за пореске сврхе

Министар финансија је дана 28. децембра 2018. године донео Правилник о изменама и допунама Правилника о начину разврставања сталних средстава по групама и начину утврђивања амортизације за пореске сврхе, који се примењује на обрачун пореза на добит почев за 2018. годину.

Више о томе прочитајте овде.
 

Пореске вести 2018.

Пореске вести 2017.

Пореске вести 2016.

Пореске вести 2015.

Да ли Вам је ово било корисно?