Новости

Порез на доходак грађана

2019. година

Децембар 2019.

Усвојене измене Закона о порезу на доходак грађана

Овим путем вас обавештавамо да је Закон о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана (Закон) усвојен на седници Народне скупштине Републике Србије одржаној 6. децембра 2019. године, a закон ступa на снагу у року од 8 дана од објављивања у Службеном гласнику РС односно, 14.12.2019. годинеУсвојене измене и допуне Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање на седници Народне скупштине Републике Србије одржане 6. децембра 2019.

Више о томе прочитајте овде.

 

Усвојене измене и допуне Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање

Овим путем вас обавештавамо да је Закон о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање (Закон) усвојен на седници Народне скупштине Републике Србије одржане 6. децембра 2019. године, а закон ступа на снагу у року од 8 дана од објављивања у Службеном гласнику РС, односно 14. децембра 2019. године.
 

Више о томе прочитајте овде.

Новембар 2019.

Нацрт Закона о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана тренутно је у процедури усвајања у Народној скупштини Републике Србије, а предложено је да се закон ступи на снагу у року од 8 дана од објављивања у Службеном гласнику РС.

Више о томе прочитајте овде.

Нацрт Закона о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање тренутно је у процедури усвајања у Народној скупштини Републике Србије, а предложено је да закон ступи на снагу у року од 8 дана од објављивања у Службеном гласнику РС.

Више о томе прочитајте овде.
 

Октобар 2019.

Нацрт Закона о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана

Дана 8.10.2019. Министарство финансија објавило је Нацрт Закона о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана којим се предвиђају измене у одређеним законским решењима.

Више о томе прочитајте овде.

 

Нацрт Закона о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање.

Дана 8.10.2019. Министарство финансија објавило је нацрт Закона о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање. 
 

Више о томе прочитајте овде..

Јул 2019.

Правилник о остваривању права на пореско ослобођење за примања запосленог по основу сопствених акција које стекне без накнаде или по повлашћеној цени

Министар финансија 12. јула 2019. године донео је Правилник о остваривању права на пореско ослобођење за примања запосленог по основу сопствених акција које стекне без накнаде или по повлашћеној цени којим се ближе уређује примена члана 18 став 1 тачка 11 и става 2 Закона о порезу на доходак грађана којим се прописује ослобођење од пореза на зараде за примања запосленог по основу сопствених акција. Правилник ће ступити на снагу 20. јула 2019. године.

Више о томе прочитајте овде.


Правилник о остваривању права на пореско ослобођење по основу организовања рекреације, спортских догађаја и активности за запослене

Министар финансија је 12. јула 2019. године донео Правилник о остваривању права на пореско ослобођење по основу организовања рекреације, спортских догађаја и активности за запослене којим се ближе уређује пореско ослобођење прописано чланом 18а Закона о порезу на доходак грађана. Правилник ће ступити на снагу 20. јула 2019. године.

Више о томе прочитајте овде.
 

Мај 2019.

Закон о изменама и допунама Закона о странцима

Закон о изменама и допунама Закона о странцима објављен је у Службеном гласнику бр. 31/2019 29.04.2019. године. Закон је ступио на снагу 07.05.2019. године, међутим најзначајније измене ће се примењивати од 01.01.2020.

Закон о изменама и допунама Закона о запошљавању странаца

Закон о изменама и допунама Закона о запошљавању странаца објављен је у Службеном гласнику бр. 31/2019 29.04.2019. године. Закон je ступио на снагу 07.05.2019. године.

Више о томе прочитајте овде.

Фебруар 2019.

Усклађени неопорезиви динарски износи за 2019. годину

У складу са чланом 12а Закона о порезу на доходак грађана, неопорезиви динарски износи за сврхе пореза на доходак грађана усклађују се годишњим индексом потрошачких цена у години која претходи години за коју се усклађивање врши, а на основу података републичког органа надлежног за послове статистике.

Више о томе прочитајте овде.

 

Јануар 2019.

Основице доприноса за обавезно социјално осигурање у 2019. години

Прописана је нова највиша и најнижа месечна основица доприноса за 2019. годину и одређена је највиша годишња основица доприноса за 2018. годину.

Више о томе прочитајте овде.

Архива

Пореске вести 2018.

Пореске вести 2017.

Пореске вести 2016.

Пореске вести 2015.

Да ли Вам је ово било корисно?