Новости

Порез на додату вредност

2019. година

Новембар 2019.

Министарство финансија je 22.10.2019. године донело нови Правилник o утврђивању услуга телекомуникација и услуга пружених електронским путем, у смислу Закона о порезу на додату вредност, и о утврђивању критеријума и претпоставки за одређивање места седишта, сталне пословне јединице, пребивалишта или боравишта примаоца услуга телекомуникација, радијског и телевизијског емитовања и услуга пружених електронским путем, који ће се примењивати од 1. јануара 2020. године.
Више о томе почитајте овде.

Октобар 2019.

Измене и допуне Закона о порезу на додату вредност
Овим путем вас обавештавамо да је Народна скупштина Републике Србије усвојила Закон о изменама и допунама Закона о порезу на додату вредност на седници дана 7.10.2019 године.
Више о томе прочитајте овде.

Да ли Вам је ово било корисно?