Чланак

Најаве измена од утицаја на обрачун зарада од 01.01.2023.

НОВЕ ОСНОВИЦЕ ДОПРИНОСА – НАЈНИЖА И НАЈВИША ОСНОВИЦА ДОПРИНОСА ЗА 2023. ГОДИНУ

Овим путем Вас обавештавамо да је у „Службеном гласнику РС“, бр. 130/22 објављен податак о просечној заради у Републици Србији за период од октобра 2021. до септембра 2022. године.

Овај податак служи за утврђивање највише и најниже месечне основице за обрачун и плаћање доприноса за обавезно социјално осигурање у 2023. години.
Просечна зарада у Републици Србији за период октобар 2021. године - септембар 2022. године износи 100.072,00 динара.

На основу објављеног податка, могу се израчунати нове основице доприноса које ће важити од 1. јануара до 31. децембра 2023. године:

Најнижа основица доприноса за 2023. износи - 35.025 динара.
Највиша основица доприноса за 2023. износи - 500.360 динара.

 

НОВИ НЕОПОРЕЗИВИ ИЗНОС ЗАРАДЕ И СМАЊЕЊЕ СТОПЕ ДОПРИНОСА ПИО НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА ОД 2023. ГОДИНЕ

Нови неопорезиви износ зараде износиће 21.712 динара, уместо садашњих 19.300 динара.
Стопа доприноса ПИО на терет послодавца ће бити смањена за 1%:
- са 11% на 10%.
Остале стопе доприноса на терет послодавца и запосленог остају непромењене.
Наведене законске измене стопе доприноса ће бити примењиве и на остале приходе физичких лица (уговор о делу, уговор о привременим и повременим пословима, ауторски уговори и сл.).
Примена предложених измена очекује се од 1. јануара 2023. године, а биће потврђени у “Службеном гласнику РС” до краја ове године.

Контакт:

Љиљана Ристћ                                                                                                               имејл: ljristic@deloittece.com

Да ли Вам је ово било корисно?