Чланак

Статус и могућност измирења обавеза за порез и доприносе за плате за март 2020. године

Пореске вијести, април 2020.

Након разматрања Информације о мјерама које се предузимају у вези са спречавањем ширења заразе изазване вирусом корона, Влада Републике Српске је, као посебну мјеру донијела Одлуку о начину измирења пореза на доходак и доприноса за март 2020. године (Службени гласник Републике Српске, број 32/20).

Наведене обавезе ће се измирити из Фонда солидарности.

Могућност за измирење обавеза за порез на доходак и доприноса за март 2020. године моћи ће остварити послодавци (правна лица, укључујући и дијелове правних лица и предузетници), који су престали са пословањем усљед проглашења мјера на спречавању ширења вируса корона, а који су радницима исплатили плату након опорезивања (нето плату) за март 2020. године и обавезе по основу доприноса лица која остварују доходак од самосталне дјелатности који су усљед проглашења мјера на спречавању ширења вируса корона престали са пословањем, односно којима је забрањен рад.

Послодавци из претходног става, да би остварили право из Одлуке:

а) дужни су Пореској управи Републике Српске поднијети мјесечну пријаву пореза по одбитку - Образац 1002 – о исплаћеним платама након опрезивања (нето платама) и обрачунатим порезом и доприносима; и

б) дужни су Пореској управи Републике Српске поднијети писану
изјаву са захтјевом
, најкасније до 11.05.2020. године, а за март 2020. године.

Списак дјелатности које ће имати право на измирење обавеза за пореза на доходак и доприноса за март 2020. године сачиниће Министарство привреде и предузетништва и Министарство финансија.

Форма писане изјаве се може преузети на линку.

Контакти:

Жарко Мионић
Руководилац
zmionic@deloittece.com

+ 387 (51) 223 500

Наташа Киза Мајсторовић
Руководилац
nkizamajstorovic@deloittece.com

+ 387 (51) 223 500

Мирослав Џабић
Руководилац
mdzabic@deloittece.com

+ 387 (51) 223 500

Да ли Вам је ово било корисно?