Новости

Пореске вести, август 2019.

Закон о потврђивању Конвенције о узајамној административној помоћи у пореским питањима

Желимо овим путем да Вас обавестимо да је дана 22. јула 2019. године Народна скупштина Републике Србије усвојила је Закон о потврђивању Конвенције о узајамној административној помоћи у пореским питањима. Конвенцијом се проширује број држава са којима Република Србија може размењивати информације од значаја за опорезивање.

Очекује се да ће Република Србија у наредном периоду предати ратификациони документ Организацији за економску сарадњу и развој. Конвенција ће за Републику Србију ступити на снагу истеком три месеца од дана предавања ратификационог инструмента ОЕЦД. Имајући у виду преузете обавезе, очекује се да ће Конвенција ступити на снагу од 1. децембра 2019, односно да ће бити у примени од 1. јануара 2020. године.

Детаљније информације о Конвенцији у наредном периоду.

Да ли Вам је ово било корисно?