Новости

Пореске вести, јануар 2018.

Највиша месечна основица доприноса за 2018. годину и највиша годишња основица доприноса за 2017. годину

Највиша месечна основица доприноса за 2018. годину

У складу са новим Законом о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање (у даљем тексту: Закон), који је објављен у "Сл. Гласнику РС", бр. 113/17, прописан је нови начин утврђивања највише месечне основице доприноса.

Наведени Закон је ступио на снагу 1. јануара 2018. године, а нови подаци о највишој месечној основици утврђени су у складу са чланом 15. Закона, при чему је износ исте објављен је у "Сл. Гласнику РС", бр. 2/18 и примењује се од 6. јануара 2018. године.

Највиша месечна основица доприноса, која је у примени од 6. јануара 2018. године, износи 329.330 динара. Највиша месечна основица доприноса примењиваће се до краја децембра 2018. године.

 

Највиша годишња основица доприноса за 2017. годину

Највиша годишња основица доприноса за обавезно социјално осигурање за 2017. годину износи 3.793.175 динара („Сл. Гласник РС“, бр. 2/18 и 7/18).

Да ли Вам је ово било корисно?