Новости

Пореске вести, јул 2019.

Мишљење Министарства финансија – документовање накнаде трошкова запосленима за долазак и одлазак са рада

Након што је Министарство финансија издало мишљење број 011-00-12/2019-04 од 1.2.2019. године о пореском третману трошкова запослених за долазак и одлазак са рада, Америчка привредна комора у Србији упутила је допис Министарству ради прецизнијег тумачења објављеног мишљења у делу који се односи на утврђивање шта се сматра веродостојном рачуноводственом исправом којом се документује накнада трошкова превоза за долазак и одлазак са рада.

Тим поводом, Министарство финансија је донело мишљење бр. 401-00-02148/2019-16 5.6.2019. године у којем потврђује да се примери рачуноводствених исправа наведени у допису Америчке привредне коморе сматрају веродостојним рачуноводственим исправама, у смислу Закона о рачуноводству.

Сагласно томе, веродостојне рачуноводствене исправе које послодавац може прибавити за потребе документовања трошкова запослених за долазак и одлазак са посла су:

·        У случају коришћења сопственог возила (компанијских ваучера, бонова и картица за куповину горива од стране запослених на бензинским пумпама са којима послодавац има потписан уговор), веродостојном исправом би се сматрао обједињен рачун на име послодавца, који би специфицирао све појединачне износе горива купљене од стране запослених у току једног месеца, уз пропратни списак запослених који користе сопствени превоз за долазак и одлазак са рада;

·        У случају коришћења јавног превоза односно куповине месечних претплатних карата за јавни превоз запослених од стране послодавца, веродостојном исправом би се сматрао обједињен рачун на име послодавца који би специфицирао све појединачне купљене месечне претплатне карте, уз пропратни списак запослених који користе јавни превоз за долазак и одлазак са рада;

·        У случају коришћења такси превоза (компанијских ваучера, бонова или картица за вожњу такси превозника са којима послодавац има потписан уговор),  веродостојном исправом би се сматрао обједињен рачун на име послодавца, који би специфицирао све појединачне износе такси вожњи коришћених од стране запослених у току једног месеца, уз пропратни списак запослених који користе такси превоз за долазак и одлазак са рада.

Са друге стране, запослени као веродостојне рачуноводствене исправе могу прибавити:

·        У случају коришћења сопственог возила:  као веродостојнe исправe би се сматрали фискални рачуни за купљено гориво уз пропратну изјаву запосленог да се поменути рачуни односе на гориво на име трошкова сопственог превоза за долазак и одлазак са рада;

·        У случају коришћења јавног превоза: као веродостојна исправа би се сматрао фискални рачун за купљену месечну карту или дневну претплатну карту уз пропратну изјаву запосленог да се поменути рачун односи на месечну односно дневну карту коју је тај запослени купио на име трошкова сопственог превоза за долазак и одлазак са рада;

·        У случају коришћења такси превоза: као веродостојне исправе би се  могле сматрати такси рачуни уз пропратну изјаву запосленог да се поменути рачуни односе на такси превоз које је тај запослени користио на име трошкова сопственог превоза за долазак и одлазак са рада.

На крају, Министарство је истакло да је предуслов да питање начина документовања трошкова превоза запослених за долазак и одлазак са рада буде уређено општим актом послодавца.

Да ли Вам је ово било корисно?