Новости

Пореске вести, мај 2019.

Закон о изменама и допунама Закона о странцима

Закон о изменама и допунама Закона о странцима објављен је у Службеном гласнику бр. 31/2019 29.04.2019. године. Закон је ступио на снагу 07.05.2019. године, међутим најзначајније измене ће се примењивати од 01.01.2020.

Измене које су већ у примени тичу се:

·        Проширења дефиниције чланова уже породице за сврхе прибављања привременог боравка по основу спајања породице;

·        Издавања посебне личне карте за дипломатског или конзуларног представника стране државе или члана друге мисије који има дипломатски статус;

·        Рока за подношење захтева за привремени боравак, тачније рок од 90 дана се брише.

Од почетка следеће године, страни држављани ће моћи:

·        Да прибављају и продужавају своје привремене боравке и електронским путем како у Србији тако и у иностранству; и

·        Да на основу визе за дужи боравак (визе Д) остварују право на запошљавање тачније прибављају радну дозволу без прибављања привременог боравка

·        Да поднесу обједињени захтеву за привремени боравак и радно дозволу јединственом управном месту.

Ближи услови за подношење захтева електронским путем, као и изглед и садржина обрасца и документација која се подноси уз захтев биће прописана од стране министра унутрашњих послова и министра рада у року од 6 месеци од дана ступања овог закона на снагу.

Закон о изменама и допунама Закона о запошљавању странаца

Закон о изменама и допунама Закона о запошљавању странаца објављен је у Службеном гласнику бр. 31/2019 29.04.2019. године. Закон je ступио на снагу 07.05.2019. године.

Већина измена ће ступити на снагу од 01.01.2020. године, међутим од 07.05.2019. за радне дозволе за упућивање и кретање у оквиру привредног друштва тачније њихово продужење уводе се две новине:

·        Организација надлежна за послове запошљавања ће по службеној дужности прибављати сагласност и мишљења за продужење раде дозволе од надлежних Министарства (Министарства надлежног за делатност послодавца и Министарства надлежног за послове запошљавања);

·        Захтев за продужење радне дозволе за упућивање и кретање у оквиру привредног друштва подноси се најкасније 60 дана пре дана истека;

Што се тиче измена које ступају на снагу 01.01.2020. године оне су следеће:

·        Страни држављани ће моћи да прибављају радне дозволе на основу визе за дужи боравак (виза Д);

·        Радна дозвола издата по основу визе за дужи боравак ће бити издата само на период трајања визе;

Правилник о дозволама за рад ће бити усклађен у року од 90 дана од дана ступања на снагу овог Закона.

Да ли Вам је ово било корисно?