Пореске вести, фебруар 2020.

Мултилатерална конвенција за примену мера које се у циљу спречавања ерозије пореске основице и премештања добити односе на пореске уговоре – новости

Подсећања ради, Мултилатерална конвенција ступила је на снагу за Републику Србију у октобру месецу 2018. године, а примењује се од 2019. године. Мултилатералном конвенцијом мењају се одредбе постојећих билатералних уговора о избегавању двоструког опорезивања у циљу спречавања ерозије пореске основице, уколико је Мултилатерална конвенција ступила на снагу за обе државе уговорнице које су обухватиле конкретни уговор Мултилатералном конвенцијом. Конкретне измене одредби сваког појединачног уговора зависе од опредељења уговорних страна.

У нашим пореским вестима током 2019. године, било је речи о примени Мултилатералне конвенције на уговоре о избегавању двоструког опорезивања са Аустријом, Великом Британијом, Ирском, Литванијом, Малтом, Пољском, Словенијом, Словачком, Француском и Финском (Министарство финансија објавило је на свом сајту комбиноване текстове свих наведених уговора о избегавању двоструког опорезивања).

У наставку је преглед уговора о избегавању двоструког опорезивања за које је Mултилатерална конвенција почела да се примењује или ће почети у скоријем периоду.

Белгија

Мултилатерална конвенција је за Белгију ступила на снагу 1. октобра 2019. године. Комбиновани текст је објављен на интернет страници Министарства финансија.
Одредбе Мултилатералне конвенције се, у односу на уговор са Србијом, примењују:
- у Србији и Белгији, за порезе по одбитку, на износе плаћене или приписане нерезидентима, када догађај који даје право на те порезе настане 1. јануара или после 1. јануара 2020. године;
- у односу на све остале порезе које наплаћује Србија односно Белгија, за порезе који се наплаћују у односу на периоде опорезивања који почињу 1. априла или после 1. априла 2020. године.

Грузија

Мултилатерална конвенција је за Грузију ступила на снагу 1. јула 2019. године. Комбиновани текст је објављен на интернет страници Министарства финансија.
Одредбе Мултилатералне конвенције се, у односу на уговор са Србијом, примењују:
- у Србији и Грузији, за порезе по одбитку, на износе плаћене или приписане нерезидентима, када догађај који даје право на те порезе настане 1. јануара или после 1. јануара 2020. године;
- у односу на све остале порезе које наплаћује Србија или Грузија, за порезе који се наплаћују у односу на периоде опорезивања који почињу 1. јануара или после 1. јануара 2020. године.

Данска

Мултилатерална конвенција је за Данску ступила на снагу 1. јануара 2020. године. Комбиновани текст још није објављен на интернет страници Министарства финансија.
Одредбе Мултилатералне конвенције се, у односу на уговор са Србијом, примењују:
- у Србији и Данској, за порезе по одбитку, на износе плаћене или приписане нерезидентима, када догађај који даје право на те порезе настане 1. јануара или после 1. јануара 2020. године;
- у односу на све остале порезе које наплаћује Србија, за порезе који се наплаћују у односу на периоде опорезивања који почињу 1. јула или после 1. јула 2020. године;
- у односу на све остале порезе које наплаћује Данска, за порезе који се наплаћују у односу на периоде опорезивања који почињу 1. јануара или после 1. јануара 2021. године;

Индија

Мултилатерална конвенција је за Индију ступила на снагу 1. октобра 2019. године. Комбиновани текст је објављен на интернет страници Министарства финансија.
Одредбе Мултилатералне конвенције се, у односу на уговор са Србијом, примењују:
- у Србији, за порезе по одбитку, на износе плаћене или приписане нерезидентима, када догађај који даје право на те порезе настане 1. јануара или после 1. јануара 2020. године;
- у Индији, за порезе по одбитку, на износе плаћене или приписане нерезидентима, када догађај који даје право на те порезе настане 1. октобра или после 1. октобра 2019. године;
- у односу на све остале порезе које наплаћује Србија односно Индија, за порезе који се наплаћују у односу на периоде опорезивања који почињу 1. априла или после 1. априла 2020. године.

Канада

Мултилатерална конвенција је за Канаду ступила на снагу 1. децембра 2019. године. Комбиновани текст је објављен на интернет страници Министарства финансија.
Одредбе Мултилатералне конвенције се, у односу на уговор са Србијом, примењују:
- у Србији и Канади, за порезе по одбитку, на износе плаћене или приписане нерезидентима, када догађај који даје право на те порезе настане 1. јануара или после 1. јануара 2020. године;
- у односу на све остале порезе које наплаћује Србија односно Канада, за порезе који се наплаћују у односу на периоде опорезивања који почињу 1. јуна или после 1. јуна 2020. године.

Луксембург

Мултилатерална конвенција је за Луксембург ступила на снагу 1. августа 2019. године. Комбиновани текст је објављен на интернет страници Министарства финансија.
Одредбе Мултилатералне конвенције се, у односу на уговор са Србијом, примењују:
- у Србији и Луксембургу, за порезе по одбитку, на износе плаћене или приписане нерезидентима, када догађај који даје право на те порезе настане 1. јануара или после 1. јануара 2020. године;
- у односу на све остале порезе које наплаћује Србија односно Луксембург, за порезе који се наплаћују у односу на периоде опорезивања који почињу 1. фебруара или после 1. фебруара 2020. године.

Норвешка

Мултилатерална конвенција је за Норвешку ступила на снагу 1. новембра 2019. године. Комбиновани текст је објављен на интернет страници Министарства финансија.
Одредбе Мултилатералне конвенције се, у односу на уговор са Србијом, примењују:
- у Србији и Норвешкој, за порезе по одбитку, на износе плаћене или приписане нерезидентима, када догађај који даје право на те порезе настане 1. јануара или после 1. јануара 2020. године;
- у односу на све остале порезе које наплаћује Србија односно Норвешка, за порезе који се наплаћују у односу на периоде опорезивања који почињу 1. маја или после 1. маја 2020. године.

Уједињени Арапски Емирати

Мултилатерална конвенција је за УАЕ ступила на снагу 1. септембра 2019. године. Комбиновани текст је објављен на интернет страници Министарства финансија.
Одредбе Мултилатералне конвенције се, у односу на уговор са Србијом, примењују:
- у Србији и УАЕ, за порезе по одбитку, на износе плаћене или приписане нерезидентима, када догађај који даје право на те порезе настане 1. јануара или после 1. јануара 2020. године;
- у односу на све остале порезе које наплаћује Србија односно УАЕ, за порезе који се наплаћују у односу на периоде опорезивања који почињу 1. марта или после 1. марта 2020. године.

Украјина

Мултилатерална конвенција је за Украјину ступила на снагу 1. децембра 2019. године. Комбиновани текст је објављен на интернет страници Министарства финансија.
Одредбе Мултилатералне конвенције се, у односу на уговор са Србијом, примењују:
- у Србији и Украјини, за порезе по одбитку, на износе плаћене или приписане нерезидентима, када догађај који даје право на те порезе настане 1. јануара или после 1. јануара 2020. године;
- у односу на све остале порезе које наплаћује Србија односно Украјина, за порезе који се наплаћују у односу на периоде опорезивања који почињу 1. јуна или после 1. јуна 2020. године.

Холандија

Мултилатерална конвенција је за Холандију ступила на снагу 1. јула 2019. године. Комбиновани текст је објављен на интернет страници Министарства финансија.
Одредбе Мултилатералне конвенције се, у односу на уговор са Србијом, примењују:
- у Србији и Холандији, за порезе по одбитку, на износе плаћене или приписане нерезидентима, када догађај који даје право на те порезе настане 1. јануара или после 1. јануара 2020. године;
- у односу на све остале порезе које наплаћује Србија односно Холандија, за порезе који се наплаћују у односу на периоде опорезивања који почињу 1. јануара или после 1. јануара 2020. године.

Остало

У наредном периоду очекује се да ће Мултилатерална конвенција ступити на снагу за следеће државе са којима Србија има закључен уговор о избегавању двоструког опорезивања:
1. Летонија – 1. фебруар 2020. године
2. Катар – 1. април 2020. године
3. Кипар – 1 мај 2020. године

 

Да ли Вам је ово било корисно?