Новости

Пореске вијести

Расписан Јавни позив за додјелу подстицаја за мале инвестиционе пројекте у 2019. години

На основу Закона о подстицајима у привреди Републике Српске (о којем више можете прочитати овдје) и Уредбе о поступку додјеле подстицаја за директна улагања, министар привреде и предузетништва је 04.11.2019. расписао Јавни позив за додјелу подстицаја за мале инвестиционе пројекте у 2019. години.

Предмет јавног позива је додјела новчаних средстава за подстицање улагања у мале инвестиционе пројекте, при чему је укупан износ средстава за додјелу по јавном позиву 1.400.000 КМ.

Подстицају су намијењени за подршку реализацији малих инвестиционих пројеката привредних субјеката из сљедећих привредних сектора:

·        Индустрија текстила, одјеће и обуће,

·        Индустријска прерада дрвета (прерада дрвета и производа од дрвета и производња намјештаја),

·        Метална и електро индустрија,

·        Индустрија гуме и пластике,

·        Папирна и графичка индустрија,

·        Индустрија грађевинских производа, односно производња осталих производа од неметалних минерала.

Предмет додјеле подстицаја ће бити пројекти привредних субјеката који се односе на набавку савремених технологија и опреме, што подразумијева увођење нове или значајно побољшане постојеће технологије или набавку нове или коришћење опреме која није старија од 12 година. Привредни субјект на јавни позив може пријавити пројекат који је започео најраније 01.01.2019. године и окончава се најкасније у року од 6 мјесеци од закључивања уговора о додјели подстицаја.

Више детаља о:

·        условима за учешће на јавном позиву,

·        потребним документима које је неопходно доставити уз пријаву на јавни позив, укључујући и обрасце за попуњавање,

·        критеријумима за бодовање пријава,

·        обавезама корисника средстава, те

·        начину подношења пријаве,

можете пронаћи на интернет страници Министарства привреде и предузетништва, односно на сљедећем линку: http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mpp/jpn/Pages/JavniPozivPodsticajDirektnaUlaganja.aspx

Јавни позив је отворен до 19.11.2019. године, који је и крајњи рок за подношење пријаве.

Контакт

Жарко Мионић
Руководилац
zmionic@deloittece.com

+ 387 (51) 223 500

Мирослав Џабић
Руководилац
mdzabic@deloittece.com

+ 387 (51) 223 500

Да ли Вам је ово било корисно?