Новости

Могућност одгађања плаћања пореских обавеза

Пореске вијести, април 2020.

Влада Републике Српске је, такође, као посебну мјеру донијела Одлуку о привременој одгоди плаћања пореских обавеза (Службени гласник Републике Српске, број 28/20).


Прије свега, Влада Републике Српске је на основу Закључка број 04/1-012-2-852/20 од 19.03.2020. године, сагласна да се рок за подношење пореских пријава продужи (са 31.03.2020. године) до 30.04.2020. године.


Продужење рока за предају пријава, те могућност привремене одгоде плаћања пореских обавеза се односи на пореске обавезе за 2019. годину, по основу:


а) пореза на добит;
б) пореза на доходак;
в) накнаде за унапређење опште корисних функција шума; и
г) противпожарне накнаде.

Одгода плаћања се односи на привредне субјекте-правна лица и предузетнике, који усљед мјера на спречавању ширења вируса корона имају потешкоће у пословању о чему привредни субјекти подносе писмену изјаву Пореској управи Републике Српске.


Остварење напријед наведених права за привремену одгоду плаћања пореских обавеза се може остварити на сљедећи начин:


а) пореске пријаве се могу предати до 30.04.2020. године;
б) порески обвезник ће приликом предаје пореске пријаве добити бар код од стране Пореске управе Републике Српске;
в) плаћање се може извршити (без било каквих докумената) до 30.04.2020. године; и
г) уз подношење Изјаве, може се добити одгођено плаћање једнократно до 30.06.2020. године или у ратама до 31.12.2020. године;

Форму писмене изјаве може се преузети на линку.
 

Контакти:

Жарко Мионић
Руководилац
zmionic@deloittece.com

+ 387 (51) 223 500

Наташа Киза Мајсторовић
Руководилац
nkizamajstorovic@deloittece.com

+ 387 (51) 223 500


Мирослав Џабић
Руководилац
mdzabic@deloittece.com

+ 387 (51) 223 500

Да ли Вам је ово било корисно?