Новости

Пореске вести, децембар 2018.

Међународно опорезивање

Мултилатерална конвенција за примену мера које се у циљу спречавања ерозије пореске основице и премештања добити односе на пореске уговоре ступила је на снагу за Србију 1. октобра 2018. године.

Мултилатералнa конвенција примењује се у односу на уговоре о избегавању двоструког опорезивања са Аустријом, Пољском, Великом Британијом и Словенијом:

-  за порезе који се плаћају по одбитку од 1. јануара 2019. године;

-  за остале порезе примењује се за пореске периоде који почињу 1. априла 2019. године или након 1. априла 2019. године.

Мултилатералнa конвенција примењује се у односу на уговоре о избегавању двоструког опорезивања са Француском, Словачком и Литванијом:

-  за порезе који се плаћају по одбитку од 1. јануара 2019. године;

-  за остале порезе примењује се за пореске периоде који почињу 1. јула 2019. године или након 1. јула 2019. године

Министарство финансија је на свом сајту објавило је пречишћене текстове уговора о избегавању двоструког опорезивања чије се одредбе мењају Мултилатералном конвенцијом.

Мултилатералном конвенцијом мењају се одредбе постојећих билатералних уговора о избегавању двоструког опорезивања у циљу спречавања ерозије пореске основице, уколико је Мултилатерална конвенција ступила на снагу за обе државе уговорнице које су обухватиле конкретни уговор Мултилатералном конвенцијом. Република Србија обухватила је 64 уговора о избегавању двоструког опорезивања Мултилатералном конвенцијом, како оне који су ступили на снагу, тако и оне који још нису ратификовани. Конкретне измене одредби сваког појединачног уговора зависе од опредељења уговорних страна.

Истичемо да би требало очекивати да ће Мултилатерална конвенција у наредном периоду имати утицаја на већину постојећих уговора о избегавању двоструког опорезивања.

За детаљније информације о Мултилатералној конвенцији и њеној примени, контактирајте наше стручњаке у Сектору за порески консалтинг.

Да ли Вам је ово било корисно?