Новости

Пореске вести, децембар 2018.

Програм економског држављанства у Црној Гори

Влада Црне Горе је усвојила је Одлуку о критеријумима, начину и поступку избора лица које може стећи црногорско држављанство пријемом ради реализације посебног програма улагања од посебног значаја за привредни и економски интерес Црне Горе (у даљем тексту „Одлука“) која ће почети да се примењује од 1. јануара 2019. године.

Програм ће се примењивати током ограниченог периода од три године и биће доступан за највише 2.000 апликаната.

Пријаве ће се подносити преко овлашћеног заступника, а апликант може стећи држављанство ако је:

  • Уплатио трошкове поступка за себе у износу од ЕУР 15.000, односно ЕУР 10.000 по члану породице (највише за четири члана породице) тј. ЕУР 50.000 за сваког наредног члана породице;
  • На ЕSCRОW рачун положио износ од ЕУР 100.000 за развој мање развијених јединица локалне самоуправе;
  • На ЕSCRОW рачун положио износ од ЕУР 250.000 за потребе улагања у северном или средишњем део Црне Горе, или
  • На ЕSCRОW рачун положио износ од ЕУР 450.000 за потребе улагања у приморски део Црне Горе или главни град Подгорицу,
  • Није правноснажно осуђиван на безусловну казну затвора за коју се гони по службеној дужности;
  • Добио позитивно мишљење од агента за оцену подобности, укључујући и доказ о пореклу новца намењеном за уплату и улагање

Додатно, апликант је дужан да уложи у развојни пројекат или у области туризма, пољопривреде или прерађивачке индустрије.

Критеријуми за развојне програме ће бити дефинисани у Одлуци или од стране Владе на сајту надлежног органа.

Да ли Вам је ово било корисно?