Новости

Пореске новости

Република Српска

Претражите садржај

Пореске вести, јул 2016.

Министар финансија Републике Српске је 30. маја 2016. године донео Правилник о трансферним ценама и методама за њихово утврђивање, који је објављен 13. јуна 2016. године у „Службеном гласнику Републике Српске“ – број 47. Правилник је ступио на снагу 21. јуна 2016. године. Одредбе Правилника се примењују на утврђивање пореске основице за потребе обрачуна пореза на добит почев од пореске 2016. године.

Правилником се први пут у Републици Српској ближе уређују примена правила о трансферним ценама и методе за њихово утврђивање. Више о томе прочитајте овде.

Пореске вести, јануар - јун 2016. године

Наши стручњаци из Сектора за порески консалтинг издвојили су пореске вести које се односе на:

  • Закон о порезу на непокретност
  • Закон о порезу на добит 
  • Закон о посебном доприносу за солидарност 
  • Измене и допуне Закона о пореском поступку Републике Српске 
  • Правилник о трансферним ценама и методама за њихово утврђивање

Више о томе прочитајте овде.

Најзначајније новине у новом Закону о порезу на доходак

Нови закон о порезу на доходак ("Службени гласник Републике Српске", број 60/15) ступио је на снагу 1. септембра 2015. године. Ступањем на снагу овог закона престао је да важи Закон о порезу на доходак ("Службени гласник Републике Српске", број 91/06, 128/08, 120/08, 71/10, 1/11 и 107/13).

Више о томе прочитајте овде.

Да ли Вам је ово било корисно?

Повезане теме