Новости

Семинар

Измене пореских закона – ПДВ, порез на добит, порез на доходак  

Позивамо вас на семинар „Измене пореских закона – ПДВ, порез на добит, порез на доходак“, који ће се одржати у четвртак, 21. децембра 2017. године, од 9:45 до 13:30 часова, у просторијама Deloitte-а, у сали на VII спрату, ул. Теразије 8, Београд.

На семинару ћемо говорити о утицају најављених измена и допуна Закона о порезу на додату вредност, Закона о порезу на добит правних лица и Закона о порезу на доходак грађана на пословање пореских обвезника које би, у највећем делу, требало да ступе на снагу већ од 1. јануара 2018. године.

Неке од најважнијих измена се односе на:

  • опорезивање порезом на добит по одбитку услуга и измене у пореској амортизацији;
  • могућност да се на основу решења Пореске управе измени обавеза за ПДВ у ситуацијама када прималац добара и услуга обрачуна ПДВ као порески дужник;
  • увођење нових пореских подстицаја за порез на доходак грађана и измене у вези са опорезивањем других прихода.

Предавачи:

1. Филип Ковачевић, LL.M., виши руководилац

2. Слободанка Колунџија, LL.M., руководилац

3. Павле Кутлешић, LL.M., руководилац

4. Вера Станић, виши консултант

Агенда

9:45 - 10:00

 Регистрација учесника

10:00 - 10:15

 Уводна реч

10:15 - 11:00

 Измене и допуне Закона о порезу на додату вредност

11:00 - 11:45

 Измене и допуне Закона о порезу на добит правних лица

11:45 – 12:15

 Пауза за ручак

12:15 – 13:00

 Измене и допуне Закона о порезу на доходак грађана

13:00 - 13:30

 Питања и одговори

Котизација

Накнада за учешће на семинару износи 8.000,00 динара + ПДВ.
Накнаду можете уплатити на рачун Deloitte д.о.о.

265-1040310000266-36 Raiffeisen банка

Сврха уплате: Учешће на семинару – Измене пореских закона

Молимо вас да своје учешће потврдите најкасније до петка, 15. децембра 2017. године до 16:00 часова. Пријавите се на адресу: ljovicevic@deloittece.com.

Да ли Вам је ово било корисно?