Новости

Пореске новости

2014. година

Уколико желите да добијате наше Пореске вести на имејл пријавите се овде.

Пореске вести, децембар 2014.

Народна скупштина Републике Србије је 25. децембра 2014. године усвојила пакет законских прописа којима се мењају одредбе Закона о порезу на додату вредност, Закона о акцизама и Закона о порезу на добит правних лица. Поменуте измене ступају на снагу 1. јануара 2015. 

У протеклом периоду је објављено више мишљења Министарства финансија и једна одлука Управног суда који појашњавају примену одредби Закона о порезу на додату вредност, Закона о порезу на имовину, Закона о рачуноводству и Закона о порезу на добит правних лица.

Више о томе прочитајте овде.

Закон о запошљавању странаца

Народна скупштина Републике Србије усвојила је 25. новембра 2014. Закон о запошљавању странаца који је објављен у Службеном гласнику Републике Србије бр. 128/2014. Закон је у примени од 04. децембра 2014. године.

Више о томе прочитајте овде.

Пореске вести, октобар 2014.

У протеклом периоду је објављено више мишљења Министарства финансија која појашњавају примену одредби Закона о порезу на додату вредност и Закона о порезу на добит правних лица.

Пореске вести, октобар 2014.

Пореске вести, септембар 2014.

Обавештење за сва правна лица која послују у Албанији преко повезаних лица. 

Пореске вести, септембар 2014.

Пореске вести, август 2014.

У протеклом периоду је објављено више мишљења Министарства финансија која се односе на примену одредби Закона о порезу на додату вредност и Закона о порезу на добит правних лица.

Пореске вести, август 2014.

Измене и допуне Закона о раду, jул 2014.

Скупштина Републике Србије је 18. јула 2014. године усвојила измене и допуне Закона о раду, које ступају на снагу 29. јула 2014. године са изузетком одредби које се односе на обрачун зараде и накнаде зарадe. Предметним изменама и допунама Закона о раду усклађују се одредбе Закона са међународним стандардима, а пре свега потврђеним конвенцијама МОР и прописима Европске уније, које су судови примењивали непосредно и прецизирају се поједине одредбе које су се у пракси различито тумачиле и примењивале од стране послодаваца, а понекад доводиле до различите судске праксе, што је све имало за последицу правну несигурност.

Измене и допуне Закона о раду, jул 2014.

Измене и допуне Закона о порезу на доходак грађана и Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање, јул 2014.

Народна Скупштина Републике Србије усвојила је 30. маја Закон о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана, који је објављен у Службеном гласнику Републике Србије бр. 57/2014. Одредбе овог Закона у примени су од 1. јула 2014. године.

Измене и допуне Закона о порезу на доходак грађана и Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање, јул 2014.

Измене и допуне Закона о пореском поступку и пореској администрацији, јул 2014.

Измене и допуне Закона о пореском поступку и пореској администрацији (у даљем тексту: ЗПППА) доносе више новина, укључујући и обједињавање казнених одредби за пореске прекршаје у оквиру једног закона, као и пооштравање казнених мера у случају непоштовања пореских прописа, а све у циљу сузбијања сиве економије у Србији.

Измене и допуне Закона о пореском поступку и пореској администрацији, јул 2014

Пореске вести, април 2014.

Будући да је изменама и допунама Закона о порезу на додату вредност (у даљем тексту: Закон о ПДВ) из 2012. године, које су ступиле на снагу 1. јануара 2013. године, омогућена рефакција ПДВ страним обвезницима, овим путем Вас обавештавамо да је рок за подношење захтева за рефакцију 30. јун 2014. године, за промет извршен у 2013. години.

Deloitte је у могућности да пружи помоћ приликом састављања и подношења захтева за рефакцију ПДВ и услугу покретања процедуре повраћаја ПДВ из неких од држава чланица Европске уније и других држава чији прописи дозвољавају повраћај ПДВ српским друштвима.

Пореске вести, април 2014.

Пореске вести, март 2014.

У протеклом периоду је објављено више мишљења Министарства финансија која се односе на примену одредби Закона о порезу на додату вредност, Закона о порезу на добит правних лица и Закона о пореском поступку и пореској администрацији.

Пореске вести, март 2014.

Пореске вести, фебруар 2014. године

У протеклом периоду је објављено више мишљења Министарства финансија која се односе на примену одредби Закона о порезу на додату вредности Закона о порезу на добит правних лица.

Пореске вести, фебруар 2014.

Пореске вести, јануар 2014.

Недавно је објављено неколико нових мишљења Министарства финансија која ближе објашњавају примену одредби Закона о порезу на додату вредност, Закона о порезу на добит правних лица и Закона о порезима на имовину. Такође, 30.12.2013. године донет је Правилник изменама и допунама Правилника o обрасцима пореских пријава за утврђивање пореза на имовину („Сл. гласник РС", бр.118/2013), који се примењује од 1.1.2014. године. Наведеним Правилником измењен је начин попуњавања пореских пријава за порез на имовину.

Пореске вести, јануар 2014.
Да ли Вам је ово било корисно?