Чланак

Пореске вести - март 2015.

Обавештење о Правилнику о каматним стопама „ван дохвата руке“ (Службени гласник РС бр. 23/2015)

На основу члана 61. став 3. Закона о порезу на добит правних лица, Министарство финансија је усвојило Правилник о каматним стопама       (Службени гласник РС бр. 23/2015) за које се сматра да су у складу са принципом “ван дохвата руке” за 2014. годину.

Правилником су прописане следеће каматне стопе које се, у складу са принципом „ван дохвата руке“ обрачунавају на зајмове, односно кредите између повезаних лица:

БАНКЕ И ДАВАОЦИ ФИНАНСИЈКОГ ЛИЗИНГА

 •   7,14% на краткорочне кредите у РСД;
 •   4,39% на кредите у ЕУР и динарске кредите индексиране у ЕУР;
 •   3,12% на кредите у УСД и динарске кредите индексиране у УСД;
 •   5,86% на кредите у ЦХФ и динарске кредите индексиране у ЦХФ;
 •   4,42% на кредите у СЕК и динарске кредите индексиране у СЕК;
 •  13,00% на кредите у РУБ и динарске кредите индексиране у РУБ;

 

ДРУГА ПРИВРЕДНА ДРУШТВА

 

 • 13,82% на краткорочне кредите у РСД;
 •  11,12% на дугорочне кредите у РСД;
 •  6,57% на краткорочне кредите у ЕУР и динарске кредите индексиране у ЕУР;
 •  5,79% на дугорочне кредите у ЕУР и динарске кредите индексиране у ЕУР;
 •  8,49% на краткорочне кредите у ЦХФ и динарске кредите индексиране у ЦХФ;
 •  7,07% на дугорочне кредите у ЦХФ и динарске кредите индексиране у ЦХФ;
 •   5,28% на краткорочне кредите у УСД и динарске кредите индексиране у УСД;
 •  5,74% на дугорочне кредите у УСД и динарске кредите индексиране у УСД.
   

Напомињемо да порески обвезник има право да уместо наведених каматних стопа, за потребе утврђивања износа каматне стопе која би се по принципу "ван дохвата руке" обрачунавала на зајам односно кредит са повезаним лицима, примени општа правила о утврђивању цене трансакције по принципу "ван дохвата руке". 

Контакти:

Тамара Дмитровић

Виши руководилац

+381 11 3812 163

tdmitrovic@deloittece.com

  

Филип Ковачевић

Руководилац

+381 11 3812 164

fkovacevic@deloittece.com

Да ли Вам је ово било корисно?