Foreign Account Tax Compliance Act

Услуге

Закон о испуњавању пореских обавеза власника рачуна у иностраним финансијским институцијама (FATCA)

Пореске обавезе из пословања

Претражите садржај


Практично сви страни финансијски посредници и порески плаци који имају или држе инвестиције у све већем броју држава подлежу обавезама достављања информација и обелодањивања из америчког Закона о испуњавању пореских обавеза власника рачуна у иностраним финансијским институцијама (FATCA). Овакав пропис утиче на пореске секторе, технолошке системе, пословање и пословну стратегију организација. Као водећи пружалац саветодавних услуга у области опорезивања, као и технологије, Deloitte је са својим стручњацима добро позициониран да помогне компанијама да процене и одговоре на импликације везане за поштовање одредби FATCA. Услуге Deloitte-а обухватају анализу постојећих система и отклањање њихових недостатака, пројектовање и увођење система у целом предузећу, као и израду практичних процедура потребних за утврђивање и подношење потребних информација локалним пореским органима.