International Tax - International Expansion Services

Услуге

Ширење пословања у иностранству

Међународно опорезивање

Претражите садржај

Компаније које настоје да повећају приходе и профитабилност све чешће шире своју продају и пословање на нова географска подручја. Полазећи од стратешких циљева компанија, Deloitte их саветује о читавом низу активности везаних за оснивање предузећа, чиме им помаже да се брзо снађу у новим срединама. Услуге Deloitte-а крећу се од процене локације, анализе тржишних трендова, избора локације, па све до избора облика организовања, инвестиционе конструкције, законских обавеза, стратегија за привлачење талената и одабир кадрова, као и утврђивања и процене индиректних пореза, пореза на добит правних лица и пореза на зараде које треба узети у обзир. Deloitte предузећима нуди координиран приступ са једним контактом и окупља специјализоване стручњаке који се укључују у одговарајућем тренутку. То организацијама пружа сигурност да ће у правом тренутку имати на располагању одговарајуће стручњаке, убрзати динамику и остварити користи од ширења пословања.

In helping organizations expand to enter new global markets, Deloitte leverages a framework built around eight key strategic considerations. This coordinated approach helps holistically assess and address the tax, legal and other issues which businesses may face when looking to grow internationally, including:

  • Practical advice for the different stages an organization goes through in order to successfully enter a new market
  • Assessment of needs directly related to the business issues such as potential locations, market analysis, legal entity type and investment capital structure, compliance  platform, and talent strategy
  • Insight into global inbound and outbound foreign investment trends and opportunities
  • Strategic advice and support throughout the entire process—from planning to implementation

Deloitte’s eight key considerations are:

For more information about Deloitte's International Expansion Services, please contact us here.