International mergers and acquisitions

Услуге

Међународна спајања и припајања

Међународно опорезивање

Претражите садржај


Све статусне промене – спајања, припајања, joint venture, улагање у капитал, или отуђења – подразумевају сложена питања о потенцијалним пореским ризицима и нуде прилику за спровођење практичних стратегија за унапређење пореске ефикасности и извесности. Када су у послове укључене компаније које послују глобално, питања која би требало узети у обзир се вишеструко умножавају. Компанијама је потребан саветник са темељним искуством у многобројним питањима у више јурисдикција. Deloitte нуди подршку у свим аспектима спајања, припајања или отуђења, укључујући due diligencе, структурирање, израду модела, финансирање, интеграцију након спајања и извештавање. Deloitte асистира компанијама да успешно превазиђу мноштво пореских, рачуноводствених, регулаторних, културолошких и радноправних питања која се јављају у статусним променама а и да након статусних промена, у потпуности остваре очекиване користи.