private company services

Услуге

Услуге компанијама у приватном власништву

Компаније у приватном власништву суочавају се са низом изазова који утичу не само на успех пословних подухвата, већ и на професионалне и личне циљеве власника. Који год да је крајњи циљ – иницијална јавна понуда, освајање нових тржишта, наслеђивање члана породице или продаја – интегрисани порески савети су од суштинског значаја. Deloitte помаже компанијама у приватном власништву, њиховим власницима, као и појединцима са великом имовином невезаном за предузеће које воде, да разумеју, планирају и остваре делотворне пословне и пореске стратегије – да прилагоде курс кад је потребно, како би адекватно одговорили на потенцијалне пореске последице нових прописа и променљиве тржишне услове.

Саветодавне услуге у области пореза на добит и пореза на доходак и усаглашавање са пореским прописима

Сталне законске и регулаторне промене, заједно са све већом пажњом коју порески органи посвећују имућним појединцима, стварају захтевно окружење за компаније у приватном власништву и њихове власнике, који настоје да разумеју своје пореске обавезе и ризике. Deloitte има искуства у сложеним односима између приватних предузећа, њихових власника, породичних канцеларија и запослених у њима. Deloitte помаже компанијама у приватном власништву и њиховим власницима да процене потенцијалне пореске последице различитих одлука о пословању и располагању личним богатством, уз уважавање пореских, пословних и личних циљева. Deloitte може да да савете и о променама у пореској и економској клими, као и да помогне у решавању спорова са пореским органима.

Располагање личним и породичним богатством

Појединци и породице са значајном имовином често се суочавају са потребом да донесу тешке одлуке о заштити и увећању свог наслеђа. Deloitte има искуства у решавању многих аспеката располагања богатством власника приватних компанија и њихових породица. Наши стручњаци помажу власницима приватних предузећа да размотре питања везана за очување богатства и његовог преношења на будуће генерације. Стручњаци Deloitte-а за порез на имовину блиско сарађују са другим професионалним саветницима приватног клијента како би решили сложена питања везана за имовину, поклон, наслеђе, управљање имовином од стране повереника у име наследника, добротворне активности, као и да би осмислили и спровели план управљања имовином прилагођен потребама клијента.

Саветовање у области међународног опорезивања и управљања имовином

Све већа покретљивост имућних појединаца и породица јавља се упоредо са великим ширењем глобално интегрисане привреде – укључујући већу међународну трговину и инвестиције – али то доводи и до све сложенијих пореских питања на глобалном плану. Стручњаци Deloitte-а непосредно раде са клијентима на решавању питања пореске резидентности као и на процени пореских аспеката могућих инвестиције у иностранству. Дајемо савете о опорезивању и имовини у више јурисдикција, узимајући у обзир кретања породице и њене циљеве у погледу располагања богатством и његовог очувања, специфичности инвестирања у одређене земље и врсте имовине, као и пореске последице по породична приватна предузећа.

Услуге породичне канцеларије

Делотворно управљање породичним богатством обухвата низ питања везаних не само за пословне, већ и за личне и породичне циљеве. Имућне породице често разматрају могућност да оснују породичну канцеларију која ће управљати њиховим бројним инвестицијама, извештавањем, филантропским активностима и финансијским планирањем. Да би се за породичну канцеларију одабрали одговарајућа структура и запослени, потребна је анализа пореских и управних фактора, као и суштинско разумевање краткорочних и дугорочних пословних и професионалних циљева породице. Стручњаци Deloitte-а могу да помогну у осмишљавању и успостављању породичне канцеларије, породичном образовању и комуникацији, планирању добротворних активности, оснивању приватних фондација, као и структурирању пословних инвестиција. Наш приступ бави се и радом породичне канцеларије као пословањем и породичним богатством приватног клијента као активним предузећем.