Људи

Александар Ђурђевић

Сектор за ревизију

Директор

Александар Ђурђевић

Deloitte Србија

Теразије 8

Београд

Србија

11000

Погледајте на мапи

Александар Ђурђевић је директор у Сектору за ревизију са више од 15 година искуства у обављању ревизија у складу са домаћим и међународним стандардима. Стручан је за питања која се тичу МРС/МСФИ извештавања и локалних рачуноводствених прописа у Србији, Македонији, Црној Гори и Републици Српској. Био је ангажован на бројним пројектима који подразумевају дубинску анализу финансијског пословања (due diligence), прегледе и остале услуге уверавања.

Поседује звање овлашћеног ревизора у Србији.

Александар Ђурђевић