Људи

Александра Петровић

Сектор за финансијски консалтинг

Директор

Александра Петровић

Deloitte Србија

Теразије 8

Београд

Србија

11000

Погледајте на мапи

Александра Петровић  је директор у Сектору за финансијски консалтинг у Deloitte Србија. Као руководилац Сектора за процене и моделирање њена улога подразумева руковођење пројектима у вези са проценама и анализама за потребе судских спорова.

Александра има преко 15 година искуства у пружању услуга финансијског консалтинга и процени вредности имовине и капитала.

Водила је више пројеката из области процене и корпоративних финансија, укључујући и јавни сектор. Поседује искуство из различитих индустријских грана као што су енергетски сектор, фармацеутски сектор, холдинг компаније, малопродајни ланци, прехрамбена индустрија, хотели, медији и телекомуникације, транспортне компаније, пољопривреда и производња.

Њене кључне квалификације укључују процену вредности капитала, процену вредности нематеријалних средстава, процене штета у виду изгубљене добити за потребе судских спорова, алокацију купопродајне цене, тестове импаритета, прегледе процена припремљених од стране трећих лица, реструктурирање и корпоративне финансије.

Александра је овлашћени проценитељ од 2008. године и члан Америчког удружења проценитеља (American Society of Appraisers – ASA), као и удружења Друштва проценитеља Србије. Александра је, такође, судски вештак за економско-финансијску област (ужа специјалност: процена вредности капитала и имовине) у домаћим споровима и међународним арбитражама.

Александра Петровић