Људи

Дејан Мраковић

Сектор за порески консалтинг

Партнер

Дејан Мраковић

Deloitte Србија

Теразије 8

Београд

Србија

11000

Погледајте на мапи

Дејан има више од 10 година искуства у области пореског консалтинга, посебно у области међународног и домаћег пореског планирања и структурирања трансакција, као и у области прописа о порезу на добит правних лица. Дејан има изузетно искуство како у правним, тако и у рачуноводственим питањима.

Дипломирао је на Правном факултету Универзитета у Београду, а звање LL.M у области Међународног опорезивања стекао је на Њујоршком универзитету (NYU). Члан је Међународне фискалне асоцијације (IFA) и Српског фискалног друштва (СФД).

 

Дејан Мраковић