Људи

Марко Новаковић

Консултант, Сектор за порески консалтинг

Марко Новаковић

Марко Новаковић је консултант у Сектору за порески консалтинг. У оквиру Deloitte, бави се консалтингом у области инвестиција, подстицаја (претежно везаним за Европске фондове) и иновација (посебно иновацијама у пословним процесима и њиховој оптимизацији). Такође, у његов портфолио улазе и анализе у савети из области криптовалута. Поред рада са бројним клијентима, како из приватног тако и из јавног сектора, Марко је екстензивно анализирао наведена питања у најпрестижнијим домаћим и страним научним часописима, тиме пружајући ширу слику и допринос академској и пословној заједници.

 Образовање и чланства у организацијама:

  • На Правном факултету Универзитета у Београду је докторирао (PhD), стекао мастер диплому и завршио основне студије.
  • На Универзитету у Трсту, Италија завршио је постдокторско истраживање.
  • Поседује PMP (Project Management Professional) сертификат.
  • Генерални секретар Српског удружења за међународно право.
  • Члан је неколико страних и домаћих одбора и савета.
Марко Новаковић