Људи

Милан Хербез

Сектор за ревизију

Виши руководилац

Милан Хербез

Deloitte Србија

Теразије 8

Београд

Србија

11000

Погледајте на мапи

Милан Хербез има више од 13 година искуства у области ревизије и рачуноводства. Обавља ревизије великих предузећа и банака у Србији, Црној Гори и Републици Српској у складу са Међународним стандардима финансијског извештавања (МСФИ). Такође, поседује значајно искуство у раду на пројектима који подразумевају дубинску анализу финансијског пословања (due diligence) за домаће и стране компаније.

Завршио је Економски факултет Универзитета у Новом Саду.

Милан Хербез