Људи

Милош Мацура

Генерални директор

Милош Мацура

Deloitte Србија

Теразије 8

Београд

Србија

11000

Погледајте на мапи

Милош Мацура, CPA, је директор Deloitte д.о.о. Одговоран је и за канцеларије у Црној Гори, Македонији и Републици Српској и њихово пословање у складу са јединственом методологијом прописаном од стране глобалне фирме Deloitte. Руководи мултифункционалним пројектима који захтевају комбинацију ревизорских, рачуноводствених и консултантских знања и вештина у циљу оптимизације пословања клијената.

Милош Мацура