Људи

Мирослав Тончић

Главни партнер

Мирослав Тончић

Deloitte Србија

Теразије 8

Београд

Србија

11000

Погледајте на мапи

Мирослав Тончић је главни партнер у Сектору за ревизију. Одговоран је за планирање, организовање и спровођење ревизије, комуникацију са руководством, контролу квалитета ревизија и поступање у складу са Међународним стандардима ревизије, издавање ревизорских извештаја, контролу квалитета извршених ревизија, комуникацију са централном канцеларијом Deloitte Central Europe и примењивање међународне ревизорске методологије читаве компаније.

Мирослав Тончић