Људи

Надежда Недић

Виши консултант

Надежда Недић

Deloitte Србија

Теразије 8

Београд

Србија

11000

Погледајте на мапи

Надежда Недић је виши консултант у Сектору за пословни консалтинг у Deloitte-овој канцеларији у Београду са искуством на различитим пројектима укључујући оптимизацију пословних процеса, оптимизацију у области људских ресурса и управљање учинком. Пружала је консултантске услуге у области људских ресурса клијентима из приватног сектора, посебно из аутомобилске индустрије, авиоиндустрије и енергетског сектора, као и клијентима из јавног сектора кроз пројекте организационе трансформације.

Надежда Недић