Људи

Нада Суђић

Партнер

Нада Суђић

Deloitte Србија

Теразије 8

Београд

Србија

11000

Погледајте на мапи

Нада Суђић је партнер у Сектору за урпављање ризицима и задужена је за услуге управљања ризицима и менаџмент консалтинг. Одговорна је за пројекте праћења и контроле имплементације информационих система, пројекте имплементације интерне ревизије и обуку запослених клијената како би се обезбедила ефективна имплементација интерне ревизије.

Нада Суђић