Људи

Слободанка Колунџија

Сектор за порески консалтинг

Руководилац

Слободанка Колунџија

Deloitte Србија

Теразије 8

Београд

Србија

11000

Погледајте на мапи

Слободанка Колунџија је руководилац у Сектору за порески консалтинг и бави се пружањем саветодавних услуга из области међународног опорезивања (укључујући и структурирање трансакција), пореза на добит, пореза на доходак грађана (укључујући и упућенике из и у иностранство), као и из области пореских спорова, домаћим и међународном клијентима који послују у Србији, Босни и Херцеговини и Црној Гори.

Дипломирала је и стекла мастер диплому на Правном факултету Универзитета у Београду (у области пословног права), а звање LL.M. у области међународног опорезивања у Аустрији на Бечком Универзитету за економију и бизнис (WU - Wirtschaftsuniversität Wien).

Члан је Међународне фискалне асоцијације (IFA) и Српског фискалног друштва (СФД).

Слободанка Колунџија