Људи

Вера Станић

Сектор за порески консалтинг

Руководилац

Вера Станић

Deloitte Србија

Теразије 8

Београд

Србија

11000

Погледајте на мапи

Вера Станић има више од 10 година искуства у области пореских ревизија и задужена је за координацију односа између клијената и надлежних пореских органа. Радила је као порески инспектор више од шест година. Њена ужа специјалност у области пореза јесте порез на добит, као и примена МРС 12. 

Вера је учествовала на многобројним пројектима ревизије финансијских извештаја, као и саветовања из области пореза на добит правних лица, пореза на додату вредност и пореза на доходак грађана. Учествује у пројектима Пореског сектора који обухватају пружање саветодавних услуга приликом реорганизација привредних друштава и активно учествује у анализама и извештавању о исправности обрачуна и пријављивања пореских обавеза.

Дипломирала је на Економском факултету Универзитета у Београду.

Вера Станић