Ризици

Нудимо широк спектар услуга које смо креирали тако да вам омогуће да стекнете увид у пословне ризике, да одредите прихватљиву изложеност тим ризицима, успоставите контролу, стално мерење и праћење ризика и поштовање правила.