Manufacturing| Deloitte Sverige | Tjänster, rapporter och branschinsikter

Manufacturing

Vi ger klienterna värde genom att ge dem rätt perspektiv och lösningar på de viktiga frågorna. Vår globala branschgrupp Manufacturing har djup branschkompetens, finns både lokalt och globalt och kan både ta fram och genomföra lösningen.

Tjänster

Revision

Säker, effektiv och värdeskapande revision

Tjänster

Analytics

God insikt i affärerna genom Analytics

Kontakt

Peter Ekberg

Ansvarig Manufacturing

Partner | Revision