Evenemang

FSI Breakfast

IFRS 17

Välkommen till Deloittes frukostseminarium om IFRS 17 torsdag den 9 november.

Vi går igenom grunderna i den nya standarden med fokus på praktisk tillämpning. Hur kommer försäkringsföretagens resultat- och balansräkningar se ut och vilka upplysningar kommer behöva lämnas? Vi tar upp praktiska exempel som visar hur dynamiken i redovisning och värdering av försäkringsavtal kommer att påverka de finansiella rapporterna.

Vi belyser även relevanta svenska aspekter som identifierats vid tillämpning i ömsesidiga företag och tjänstepensionsföretag, vilka kommer att ställas inför särskilda utmaningar vid tillämpning i sina finansiella rapporter.

Avslutningsvis ger vi en statusuppdatering över hur godkännandeprocessen av standarden inom EU fortskrider.

Seminariet leds av Thomas Ringsted och Henrik Persson som är två av Deloittes experter inom redovisning. De har lång erfarenhet av att hjälpa företag i förberedelse- och implementeringsarbete med IFRS 17.

Praktisk information

Datum och tid
Torsdag 9 november
kl 08.15–10.00
Frukost och registrering från 07.45 

Plats
Deloittes
Rehnsgatan 11
Stockholm 

Anmäl dig senast 7 november