Evenemang

IFRS 17 – Försäkringsavtal

Frukostseminarium hos Deloitte

Varmt välkommen till ett frukostseminarium om IFRS 17! Under seminariet diskuterar vi de föreslagna ändringarna i standarden och hur de förväntas påverka implementeringsarbetet.

I juni 2019 publicerade IASB ett Exposure Draft med förslag på förändringar i den framtida standarden för redovisning av försäkringsavtal, IFRS 17. Förändringarna som föreslås avser bland annat redovisningen av anskaffningskostnader, fördelningen av vinstmarginalen för vissa avtal med investeringskomponenter och presentationen i de finansiella rapporterna.

Utkastet innehåller också det formella förslaget på senareläggning av ikraftträdandet av standarden med ett år, till den 1 januari 2022. Senareläggandet omfattar såväl IFRS 17 som IFRS 9 i försäkringsföretag.

Under seminariet redogör Deloittes IFRS 17-experter för förändringarna och hur de kan komma att påverka din verksamhet. 


Talare

Thomas Ringsted    
Thomas är Nordic IFRS 17 Leader och medlem i EFRAG och Deloittes internationella nätverk för IFRS 17 (Expert Advisory Panel).

Henrik Persson
Henrik är redovisnings- och regelverksspecialist med ansvar för försäkrings- och tjänstepensionsfrågor på Deloitte i Sverige. Han har skrivit ett antal artiklar om tillämpning av IFRS 17.

Information

Måndag 2 september

08:00-09:00
Frukost och registrering från 07.30

Deloitte, Rehnsgatan 11, Stockholm

Anmäl dig