Evenemang

Grundkurs i internationell mobilitet

Optimera förutsättningarna för din utlandspersonal

Tvådagarskurs i Stockholm & Göteborg

Välkommen till en kurs i internationell mobilitet som hjälper dig att optimera arbetet med internationellt anställda inom ditt företag. Under två dagar får du diskutera mobilitet med erfarna experter och utbyta erfarenheter med branschkollegor från andra företag. Vi går igenom och arbetar med praktiska exempel och belyser de senaste trenderna inom området internationell mobilitet.

Kursen leds av Deloittes specialister inom internationell individbeskattning samt externa gästföreläsare. I en mix av föreläsningar och gruppdiskussioner behandlas bland annat: 

   
Arbetsrätt och policy vid internationell mobilitet
•    Vilka olika mobility-kontrakt finns det att välja mellan och när används normalt vilket?
•    Vilka arbetsrättsliga konsekvenser medför respektive kontrakt?
•    Hur kopplar kontrakten till den policy som finns för internationell mobilitet?
 
Strategiska frågor vid internationell mobilitet
•    Hur kan man arbeta strategiskt med internationell mobilitet och inte bara operationellt?
•    Hur skapar man ett intresse för mobilitetsfrågorna hos företagsledningen?

Tillämpning av regler kring skatt och sociala avgifter vid internationellt arbete
•    När och var ska lön beskattas när man skickar ut personal från Sverige?
•    När och var ska lön beskattas när man lånar in personal till Sverige?
•    Dubbelbeskattningsavtal och hur elimineras dubbelbeskattning?
•    Metoder för skattekompensation vid nettolön vid arbete i Sverige och utomlands.
•    Expertskatt, hur fungerar reglerna när man erhåller nettolön?
•    Socialförsäkringsfrågor avseende EU-länder respektive icke EU-länder?
•    Nya socialförsäkringskonventioner
 
Försäkringsskydd och pension vid internationell mobilitet
•    Viktigt att tänka på avseende försäkringsskydd för medarbetare
•    Hur gäller ITP-planen vid utlandstjänstgöring?

Migrationsrättsliga frågor

•    Vilka tillstånd behövs när man lånar in personal till Sverige?
•    Vilka är kraven för att erhålla ett arbetstillstånd i Sverige?
•    Vad är en marknadsmässig lön? Vilka försäkringar krävs?

 

Föreläsare

Stockholm: Kursen leds av Pernilla van der Capellen från Deloitte. Övriga föreläsare är bl.a. Martin Rydhem från Svenskt Näringsliv. 

Göteborg: Kursen leds av Andreas Svensson och Elisabeth Robertsson från Deloitte. Övriga föreläsare är bl.a. Martin Rydhem från Svenskt Näringsliv. 
 

Kontakt

Har du frågor om kursadministration är du välkommen att kontakta:

Stockholm: Victoria Wirf, vwirf@deloitte.se, +46 70 080 28 44

Göteborg: Anneli Rasmussen, anrasmussen@deloitte.se, +46 70 080 43 56
 

Har du frågor om kursens innehåll är du välkommen att kontakta:

Pernilla van der Capellen, pvandercapellen@deloitte.se, +46 700 80 27 18

eller Andreas Svensson, asvensson@deloitte.se, +46 700 80 44 61

Stockholm

Tisdag 20 mars, 09.00-17.00 och onsdag 21 mars, 09.00-16.00.

Deloitte, Rehnsgatan 11

Efter tisdagens föreläsning bjuds deltagarna in till en gemensam middag.

Till anmälningsformulär

Göteborg

Datum: Tisdag 6 mars, 09.00-17.00 och onsdag 7 mars, 09.00-16.00

Deloitte, Södra Hamngatan 53

Efter tisdagens föreläsning bjuds deltagarna in till en gemensam middag.

Till anmälningsformulär

Kostnad

Deltagaravgift: 9 000 SEK (ex. moms).
Priset inkluderar kursmaterial, lunch, kaffe samt gemensam middag den första dagen. Deltagarna får även en omfattande pärm med regler och exempel som är mycket användbara i arbete med internationell mobilitet.

Ansvarig

Andreas Svensson

Andreas Svensson

Manager | Global mobilitet

      ... Mer