Evenemang

Skattedagen 2020

Digitalt evenemang den 25 november

Varmt välkommen till Deloittes skattedag!

Tidigare år har Deloitte bjudit in till skattedagar på en rad datum och på flera olika orter. På grund av rådande omständigheter har vi i år valt att hålla en och samma skattedag där deltagandet sker digitalt. Genom föreläsningar online, kombinerat med olika valbara pass utifrån dina egna intressen och behov, kan du tillgodogöra dig den kunskap du vanligtvis får under skattedagen på din specifika ort.

Under evenemanget delar våra specialister från hela landet med sig av sin expertis och den senaste utvecklingen inom skatteområdet, samt redogör för de regelverk som står i blickfånget. Vi har även bjudit in Fredrik Reinfeldt för att ge makroperspektivet kring hur skattesystemet kan påverkas av vår omvärld.

Vi skickar mer information om passen när skattedagen närmar sig, så att du får chans att tänka igenom dina val. Du behöver alltså inte välja dina pass redan nu.


Kontakta oss

Vid eventuella frågor är du välkommen att kontakta Frida Haglund, fhaglund@deloitte.se eller Sara Fjell, sfjell@deloitte.se.

Tid, datum och anmälan

Onsdag 25 november
kl 10.30–16.30

Digitalt evenemang, information om hur du kopplar upp dig skickas strax innan

Anmäl dig senast den 23 november

Anmäl dig

Agenda

10.30–11.00 

  

Inledning
Fredrik Reinfeldt – vart är världen på väg, politiskt och ekonomiskt?

Skatter är en reflektion av hur näringsliv och samhälle ser ut vid en viss tidpunkt i historien. Idag handlar beskrivningar av samtiden ofta om hur globaliseringen utmanas av ett mer protektionistiskt synsätt. Teknikutveckling, klimatförändringar och så klart den pågående pandemin påverkar samhället drastiskt och i vissa fall i olika riktningar. 

Vi har bjudit in Fredrik Reinfeldt för att ge oss makroperspektivet – vart är världen på väg, politiskt och ekonomiskt? Vad händer efter valet i USA och hur påverkas Europa och övriga världen? Kan vi från detta läsa ut något om hur skattesystemen kan komma att påverkas? Frida Haglund, partner och ansvarig för Deloittes svenska skatteavdelning intervjuar.

11.00–12.00

 

Valbart pass 1
Välj mellan:

 • International Corporate tax at a glance
 • Nyheter för entreprenörer och ägarledda företag
   

12.00–13.00

 

Lunchpaus

 

13.00–13.40

 

Valbart pass 2
Välj mellan:

 • Brexit
 • Remote work
 • Aktuella boksluts- och skattefrågor kopplade till coronapandemin
   

13.40–13.50

 

Paus

13.50–14.30

 

Valbart pass 3
Välj mellan:

 • DAC 6 – hur hanterar bolagen rapporteringspliktiga arrangemang?
 • Skatts roll i implementeringen av ett nytt affärssystem
 • Hur påverkas fastighetsmarknaden av coronapandemin? 
   

14.30–14.40

 

Paus

14.40–15.20

 

Valbart pass 4
Välj mellan:

 • Global Compliance & Reporting - Unleash your potential to drive value, reduce risk, and improve governance
 • Internprissättning, ”kontroll över risk” och immateriella tillgångar
 • Nya regler i LAS – vad kan vi förvänta oss?
   

15.20–15.30

 

Paus

15.30–16.10

 

Valbart pass 5
Välj mellan:

 • Ett år med nya ränteavdragsregler – vad har vi lärt oss?
 • Nya regler för hantering av utländska leverantörer och utländsk personal
   

16.15–16.30

 

Avslutning

Kontakta oss

Frida Haglund

Frida Haglund

Managing Partner | Tax

Frida är Partner och ansvarig för skatteavdelningen i Sverige. Hon har över 20 års erfarenhet av internationell individbeskattning, incitamentsprogram, strategiska frågor kopplat till mobil personal, ... Mer