Evenemang

Bolagets tjänsteresenärer: Är de under kontroll?

Fukostseminarie i Göteborg

Effektiv och medveten hantering av bolagets internationella tjänsteresenärer

Idag tenderar många företag att minska populationen för traditionella utlandstjänstgöringar till förmån för fler tjänsteresenärer – så kallade short term business visitors eller business travelers. Detta ställer nya krav och många bolag saknar resurser och den kunskap som krävs för att möta dessa och därmed få en framgångsrik hantering av frekventa tjänsteresenärer. Utöver detta har Skatteverket nyligen föreslagit att ett ekonomiskt arbetsgivarbegrepp ska införas i Sverige, istället för det formella arbetsgivarbegrepp som tillämpas idag. Förslaget skulle innebära en stor förändring för utländska arbetsgivare som sänder personal till Sverige och som ska arbeta här för ett svenskt bolags räkning. 


Mot bakgrund av denna spännande utveckling inom mobilitetsområdet bjuder vi nu in till informationsträffar där vi bland annat fokuserar på följande frågor:

  • Vad gäller för en tjänsteresenär som reser frekvent till eller från Sverige?
  • Hur kan förslaget om det nya ekonomiska arbetsgivarbegreppet påverka bolagets tjänsteresenärer?
  • Vilka utmaningar medför tjänsteresenärer idag för bolag och individ inom områdena migration, skatt och socialförsäkring?
  • Vad gör olika bolag idag? Vilka verktyg finns tillgängliga? Vad kan/bör man göra konkret från bolagets sida för att få bättre kontroll över sina tjänsteresenärer ur risk- och kostnadssynpunkt?

Göteborg

Tisdag 26 oktober
09.00-11.00
Frukost och registrering från kl 08.30

Deloitte
Södra Hamngatan 53

Föreläsare:
Elisabeth Robertsson, Tax Director, Deloitte

Natalie Börjesson, Tax Consultant, Deloitte

Läs mer och anmäl dig senast 23 oktober

Kontakt

För frågor kring detta evenemang är du välkommen att kontakta Charlotte Hamila, chamila@deloitte.se, +46 75 246 44 66