Evenemang

Dags att tänka nytt?

Seminarium om fördelningsnyckel 2.0

Välkommen till ett frukostseminarium om beräkning av avdragsrätten för ingående moms i företag med blandad verksamhet.

Skatteverket kontrollerar sättet att beräkna avdragsrätten för ingående moms i företag i allt större utsträckning. Den metod som vanligen används har i många fall ifrågasatts av Skatteverket. Frågan vi nu måste ställas oss är om den gamla metoden verkligen ger den mest skäliga avdragsrätten?   

Under seminariet går vi igenom den senaste tidens praxis på området och analyserar Skatteverket förhållningssätt till företag som bedriver såväl momspliktigt som från moms undantagen verksamhet, så kallad blandad verksamhet. Vi presenterar nya tekniska lösningar som syftar till att underlätta beräkningen av avdragsrätten för ingående moms och ger således vår syn på hur företag framöver behöver arbeta med fördelningsnycklar i det vi kallar Fördelningsnyckel 2.0.

 

Föreläsare

Ylva Hestréus
Partner, Tax & Legal
Ylva är momsexpert och ansvarig för Deloitte VAT:s  branschgrupp för bank-, finans- och försäkringssektorn. 

Jens Gullfeldt
Partner, Tax & Legal
Jens leder Deloittes svenska avdelning för Tax Management Consulting. Han har tidigare erfarenheter från såväl rådgivning som interna skatteroller avseende indirekta skatter inom bank-, finans- och försäkring.

Tomas Sydner
Senior Manager, Tax & Legal
Tomas är momsexpert med fokus på företag inom bank-, finans- och försäkringssektorn. Han har lång erfarenhet av att arbeta med företags fördelningsnycklar i olika branscher.

Information

26 september
kl 08.30-10.00

Frukost och registrering från kl 08.00.

Deloitte,
Rehnsgatan 11,
Stockholm 

Anmäl dig

Kontakt

Har du frågor om seminariet är du välkommen att kontakta Tomislav Zlojutro på tzlojutro@deloitte.se eller 070-0802979.