Insikter

Deloitte och Affärsvärlden i Almedalen 2015

Bitcoin, konkurrenskraft, utbildning, vårdeffektivitet och negativ ränta 

Under en innehållsrik vecka är Deloitte och Affärsvärlden åter på plats för att ge dig möjlighet att lyssna till intressanta debatter och samtal. På Strandgatan 22, ett stenkast från Almedalsscenen, diskuterar vi framtidsfrågor för Sverige och svenskt näringsliv.

Sveriges konkurrenskraft – vad krävs för att klättra istället för rasa?

Läs pressmeddelandet "Samstämmig bild efter internationell rapport: Svensk konkurrenskraft tappar inom tidigare nyckelområden" >

Global Competitiveness Report är en rapport som ges ut årligen av World Economic Forum. I 2014-2015 års rapport görs en genomlysning av var världens länder står i den fortsatt utmanande återhämtningen efter den stora finanskrisen. Rapporten presenterar de senaste bedömningarna av den sammantagna konkurrenskraften, likaväl som styrkor och svagheter inom enskilda områden. Sverige står på det hela taget starkt och fortsätter utgöra ett av de mest konkurrenskraftiga länderna i världen. Dock fortsätter Sverige de senaste årens nedåtgående trend med ett tapp från 6:e till 10:e position. Schweiz och Singapore ligger fortsatt kvar på 1:a respektive 2:a plats. USA:s återhämtning efter finanskrisen har nu fört landet till 3:e plats, följt av Finland och Tyskland. Sverige rankas högt i flera dimensioner som är nödvändiga för att skapa ett kunskapsbaserat tillväxtorienterat samhälle, men fortsätter att tappa mark inom kärnområden som utbildningssystemet, arbetsmarknaden och inverkan av skatterna på samhällsekonomin. Inom innovation håller Sverige fortsatt en framstående position och rankas på 7:e plats även om vissa individuella indikatorer har försvagats något under de senaste åren.

Frågeställningar

 • Har vi någon möjlighet att vända trenden eller riskerar vi tappa ytterligare?
 • Inom vilka områden är förbättringar särskilt viktiga?
 • Vad kan vi lära av andra länder?
 • Vilka reformer och långsiktiga åtgärder bör initieras och var ligger ansvaret för dem?
 • Vilka åtgärder kan vi omedelbart ta tag i?

Medverkande

Johan Bygge, COO EQT
Maria Rankka, vd Stockholms Handelskammare
Ola Pettersson, chefsekonom LO
Thomas Andersson, professor och ordförande IUET – Partnerinstitut till World Economic Forum

Moderator: Jon Åsberg, chefredaktör Affärsvärlden

 

Datum

Måndag 29 juni
kl 14.00-14.50

Plats

Deloitte/Affärsvärlden
Strandgatan 22

Intervju med Ola Pettersson och Johan Bygge

Vem behöver banker när det finns Bitcoin?

Läs pressmeddelandet "Teknologin bakom Bitcoin öppnar nya handelssystem" >

Kryptovalutor är digitala pengar som kontrolleras av en algoritm, inte en centralbank. Överföringarna går blixtsnabbt, spårbarheten har ifrågasatts och ingen centralbank är inblandad. Bitcoin - den mest kända och spridda kryptovalutan - har åkt på stora bakslag under det senaste dryga året. Kraftig spekulation ledde till en bubbla som började spricka i slutet på år 2013. Några månader senare drabbades den i särklass största handelsplatsen Mt Gox av en omfattande stöld. Trots detta blir Bitcoin allt mer accepterad som en valuta vilken som helst. Även de hårdaste kritikerna är ense om att kryptovalutorna är här för att stanna. Seminariet hålls på engelska

Frågeställningar:

 • Hur ser tillståndet ut för Bitcoin just nu?
 • Vilka andra kryptovalutor kan konkurrera?
 • Hur kommer en utbredd användning av kryptovalutor att påverka bankerna?
 • Hur kan finansmarknaderna använda kryptovalutor?
 • Vilka är vinnarna och vilka är förlorarna?

Medverkande

Jon Matonis, e-Money researcher crypto economist, founding board director Bitcoin Foundation
Nils-Robert Persson, ordförande Cinnober
Jan Tibbling, kammaråklagare Ekobrottsmyndigheten
Björn Segendorf, rådgivare Sveriges Riksbank

Moderator: Erik Wahlin, redaktionschef Affärsvärlden

Datum

Tisdag 30 juni
kl 11.00-11.50

Plats

Deloitte/Affärsvärlden
Strandgatan 22

Intervju med Nils-Robert Persson

Vem tjänar på negativ ränta?

Läs pressmeddelandet: "Negativa räntan: Överdrivet om bostadsbubbla däremot hotas ekonomin att stelna" >

Den geopolitiska situationen som förvärrats under det senaste året, skapar osäkerhet vilket hämmar den globala tillväxten. Även om det kraftiga prisfallet för olja bör ge viss positiv stimulans åt tillväxten i många länder innebär prisfallet att prognosen för inflation är lägre. Den låga inflationen innebär att centralbankerna i de stora ekonomierna har nollränta eller till och med negativ ränta. Vidare finns det idag betydande likviditet i det globala ekonomiska systemet inte minst på grund av de stora penninglättnadsprogram som de olika centralbankerna infört i exempelvis USA, Kina, Storbritannien och nu senast i Europa. Riksbankens reporänta är i dag negativ. Direktionen fortsätter köpa statsobligationer och är redo att vid behov göra penningpolitiken ännu mer expansiv för att säkerställa att inflationen stiger mot målet.

Detta innebär att de svenska bankerna har betydande medel att placera och till följd därav är det god tillgång på kapital för investeringar i olika tillgångsslag till låg räntekostnad med risk för att tillgångsbubblor kan byggas upp.

Frågeställningar

 • Vem blir vinnare och vem blir förlorare?
 • Tar bankerna ökade risker vid utlåning?
 • När får kunderna negativ ränta?
 • Innebär kundernas jakt på avkastning att tillgångsbubblor skapas?

Medverkande

Michael Wolf, vd Swedbank
Rikard Josefson, vd Länsförsäkringar Bank
Agnetha Jönsson, chefredaktör Aktiespararen
Günther Mårder, vd Företagarna

Moderator: Jon Åsberg, chefredaktör Affärsvärlden

 

Datum

Tisdag 30 juni
kl 14.00-14.50

Plats

Deloitte/Affärsvärlden
Strandgatan 22

Intervju med Agnetha Jönsson och Günther Mårder

Överinvesterar Sverige i högre utbildning?

Läs pressmeddelandet "Krav från högskolor: Bättre marknadsföring krävs för att locka till nya jobb" >

Hälften av svenskarna i yrkesverksam ålder har en gymnasial utbildning och drygt var tredje har någon form av eftergymnasial utbildning. Utbildningsnivån får därmed anses var hög och har ökat kraftigt de senaste åren på grund av såväl ökade möjligheter till och utbud av utbildning  som att arbetskraft med allt högre utbildning efterfrågas. Under ett antal år har det funnits en debatt huruvida Sverige investerar för mycket i högre utbildning och att alltför många är överkvalificerade för sina jobb. Som ett resultat matchar inte utbildningen arbetsmarknadens behov och de med lägre utbildningsnivå kan trängas undan.

Arbetsmarknadens parter är relativt eniga om dagens situation men har olika lösningar på problemet. Fackföreningarna förespråkar bland annat till större satsningar på att skapa mer kvalificerade arbetstillfällen. Arbetsgivarna, genom Svenskt Näringsliv, förespråkar bland annat att trösklarna in på arbetsmarknaden sänks och ökad rörlighet.                       

Frågeställningar

 • Leder ökat fokus på utbildning till ytterligare överutbildning? 
 • Hur ser vi till att utbildningen matchar behovet på arbetsmarknaden? 
 • Är lösningen att vi skapar fler kvalificerade jobb?
 • Finns det internationella exempel som Sverige kan ta till sig såsom lärlingssystem? Tyska exemplet Mittelstand? 
 • Hur slussar vi in till högre utbildning? Grundutbildning? 

Medverkande


Lars Strannegård, rektor Handelshögskolan Stockholm
Peter Gudmundson, rektor Kungliga Tekniska Högskolan, KTH
Roger Mörtvik, statssekreterare, Utbildningsdepartementet
Patrick Krassén, policyanalytiker utbildningsfrågor, Svenskt Näringsliv

Moderator: Jon Åsberg, chefredaktör Affärsvärlden

Datum

Onsdag 1 juli
kl 10.00-10.50

Plats

Deloitte/Affärsvärlden
Strandgatan 22

Intervju med Lars Strannegård och Peter Gudmundson

Mest vård för pengarna, hur ser lösningen ut?

Läs pressmeddelandet "Olikheterna i vården måste brytas med större central kvalitetsstyrning" >

Samhällets kostnader för hälso- och sjukvård ökar till följd av att vi lever längre och av att våra beteenden och behov ändras. Det innebär att många landsting brottas med ekonomin. Därför är det stora förväntningar på förändringar på att hälso- och sjukvården får bukt med de ökade kostnader och samtidigt ökar både tillgänglighet och kvalitet. Kraven på förändringar är också stora för att uppnå detta vilket inte är helt enkelt då hälso- och sjukvården är ett svårstyrt område. Man har i flera år har arbetat med att få till lösningar, likväl behövs det fler och nya förändringar. 

Frågeställningar

 • Vilka förändringar är viktigast? 
 • Hur kan styrningen förbättras? 
 • Vad skulle effekterna bli av en konsolidering av landsting till 6-8 regioner? Lärdomar/effekter från sjukvårdsreformen i Norge
 • Privata aktörers vara/icke-vara?
 • Vad kan vi vänta oss för effekter av E-hälsa. När får vi se dessa effekter?

Medverkande

Emma Henriksson (kd), ordförande Socialutskottet 
Britta Wallgren, vd Capio S:t Görans Sjukhus
Maria Dalemar, hälso- och sjukvårdsdirektör, Visby Lasarett
Per Granath, vd Humana
Jonas Wohlin, vd IVBAR 

Moderator: Erik Wahlin, redaktionschef Affärsvärlden

Datum

Onsdag 1 juli
kl 14.00-14.50

Plats

Deloitte/Affärsvärlden
Strandgatan 22

Intervju med Jonas Wohlin

Seminarier arrangerade av Yennenga Progress i Deloittes trädgård

Deloitte är samarbetspartner till Yennenga Progress, som i egen regi arrangerar tre seminarier i Deloittes trädgård under veckan i egen regi. Läs mer om Yennenga på www.yennengaprogress.se

 

Måndag 29 juni 17.00-19.00
Satsning på barnmorskor och kvinnohälsa – nyckeln till positiv samhällsutveckling?  

Vad kan Sverige och andra länder lära om hållbar vård genom att utgå från extrema situationer som krigshärjade östra Kongo? Låt dig inspireras av Dr Denis Mukweges modell för kvinnohälsa och barnmorskors roll för välstånd.

Medverkande

Alexandra Charles, 1,6 & 2,6 miljonerklubben
Stina Berge, Generalsekreterare Yennenga Progress
Gudrun Abascal, Barnmorska och grundare till BB-Sophia
Marika Griehsel, dokumentärfilmare och Afrikakännare
Lotta och Henrik Imberg, Imbergarkitekter,
Anna Bernmalm, Actavis
Dogge Doggelito, artist och teologistuderande
Divine the Opera trio, artister 

Läs mer > 

 

Tisdag 30 juni 08.00-09.00
Bortom våra egna gränser – svaret för framtidens hållbarhet

Inom allt fler områden inser vi att vi inte kan uppnå genomgripande resultat inom för snäva gränser. Vi ser det inom medicin, polisiära insatser och teknik, men också övergripande frågor som fred och hållbarhet. Kom och låt dig inspireras och utmanas, kanske bortom dina egna gränser.

Medverkande

Antje Jackelen, Ärkebiskop
Stefan Einhorn, Läkare, professor och författare
Marika Griehsel, dokumentärfilmare och Afrikakännare
Stina Berge, Generalsekreterare Yennenga Progress
Dogge Doggelito, artist och teologistuderande

Läs mer > 

 

Onsdag 1 juli 08.00-09.00
Sveriges nästa exportsuccé – hållbar förskola?

Förskolan är på många sätt nyckeln till en hållbar framtid. Vill du veta mer om vilka möjligheter som finns för att skapa en hållbar och giftfri förskola i Sverige och för export? Sweducare berättar om sin nyligen släppta rapport om svensk förskola på export.

Medverkande

Politiska representant: Camilla Waltersson Grönwall,
Stina Berge, Generalsekreterare Yennenga Progress
Cecilia Ehrenborg Williams, vice vd Svanen, ansvarig för produktutveckling Miljömärkning Sverige
Fredrik Hentz, Affärsområdeschef AJ Produkter
Gustaf Redin, vd Nordic Parks
Emma Nohrén, (mp) riksdagsledamot
Catrin Mattsson, Sweducare
Elisabeth Thornburn, Sweducare

Läs mer >

Hitta till Deloittes trädgård

Hade du nytta av den här informationen?