Evenemang

Framtidens momshantering 2018

15 mars i Stockholm

Utforska innehåll

Välkommen att delta vid ett halvdagsseminarium om framtidens momshantering. I år firar vi 10-årsjubileum och utlovar ett spännande och högaktuellt program med fokus på de förändringar och omställningar som utvecklingen för med sig, och som på ett eller annat sätt påverkar dig som ansvarar för momshanteringen i ett företag.

Tillsammans med våra momsexperter diskuterar vi det senaste inom automatisering, effektivisering och riskminimering. Bland våra nyhetsseminarier kan du i år bland annat välja:

  • Enkla tips om datahantering och automatiserad validering för momsrapportering i Excel
  • Presentation om den stora momsreformen som föreslagits från EU-håll
  • Inblick i hur rapporteringsprocessen ytterligare kan optimeras.

Vi utlovar även en mycket intressant inspirationsföreläsning och efterföljande mingel.

 

Agenda

12.30 Registrering

13.00 Introduktion – Joachim Agrell, Partner, Deloitte

13.10 Den tekniska utvecklingens inverkan på momsområdet – Medverkar gör bl.a. Joachim Agrell och Jens Gullfeldt, Partner Deloitte samt representanter från Skatteverket

14.10 Paus

14.20 Fokusseminarium 1 - Välj ett av nedan fokusseminarier

15.10 Paus

15.40 Fokusseminarium 2 - Välj ett av nedan fokusseminarier

16.20 Paus

16.30 Inspirationsföreläsare: Therese Alshammar

17.20 Avslutning

17.30 Mingel, mat och dryck

Seminariet riktar sig främst till CFO:er, ekonomichefer, skattechefer, momschefer, redovisningschefer, controllers och andra som på ett eller annat sätt ansvarar för att momsredovisningen är korrekt.

Datum och tid

Torsdag 15 mars
kl 13.00-18.00
Registrering från 12.30

Plats

Birger Jarl conference, Birger Jarlsgatan 61 A

Till anmälningsformulär>

Kostnadsfritt för upp till tre deltagare från samma företag, ytterligare deltagare kostar 2 500 kr (exkl. moms). Anmälan av ytterligare deltagare sker till esvahnstrom@deloitte.se.

En avgift på 500 kr tas ut om anmäld deltagare uteblir utan att meddela detta 48 timmar innan.

Fokusseminarier - ange i anmälan vilka två du vill delta vid

Allmänt nyhetsseminarium

Seminariet riktar sig till dig som vill få en uppdatering kring den senaste rättsutvecklingen på momsområdet. Vi kommer bland annat att diskutera de nya regler som trätt ikraft och kommer att träda ikraft under 2018. Vidare kommer vi att diskutera några centrala ställningstaganden som Skatteverket publicerat under det senaste året och som berör flertalet bolag, exempelvis i vilken form fakturor ska bevaras.

Holdingbolag och avdragsrätt för ingående moms

Avdragsrätten för holdingbolag är regelbundet föremål för diskussion och under senare tid har det kommit ett flertal domar samt ställningstaganden från Skatteverket som behandlar denna fråga. Vi kommer under detta pass diskutera den senaste utvecklingen och sammanfatta rättsläget och de frågor som bör uppmärksammas av holdingbolag.

Föreslagen momsreform

Under de senaste åren har det pågått ett arbete inom EU för att se över momssystemet. Arbetet syftar till att förenkla systemet och göra det mer motståndskraftigt mot olika former av bedrägerier. Under detta pass kommer vi att titta närmare på de förslag som EU-kommissionen presenterade under hösten 2017, där fokus ligger på förändrade regler vid gränsöverskridande varuhandel.

Enkla tips om datahantering och automatiserad validering för momsrapportering i Excel

Ett lösningsorienterat seminarium där deltagarna får tips och idéer kring hur Excel kan användas för att spara tid och energi. Vi går igenom hur ekonomisystemets rapporter kan formateras för att inkludera relevanta kontroller och valideringar och ligga till grund för en slutlig rapport. Med en bra struktur öppnas möjligheter till djupare analyser samtidigt som systematiska fel undviks. 

En effektiv compliancefunktion

Välkommen till ett seminarium där vi bland annat presenterar olika strukturer för en effektiv momsrapportering. Vi går igenom internationella trender, avgörande faktorer för framgång samt ger exempel på tillgängliga tekniska verktyg för en mer effektiv och riskminimerad momsrapportering. 

Olika perspektiv på leasing

Ny praxis blandas med gamla sanningar när vi belyser frågeställningen om leasing utgör en leverans av vara eller ett tillhandahållande av tjänst. Seminariet kommer att behandla frågor kring leasing både ur ett skattemässigt och redovisningsmässigt perspektiv.