Evenemang

Framtidens skatt 2019

Stockholm 26 november

Varmt välkommen till Deloittes populära skattedagar! I år tar vi ett nytt grepp och introducerar Framtidens skatt – forumet där vi breddar perspektivet och blickar framåt. 

Under Framtidens skatt delar våra experter med sig av den senaste utvecklingen på skatteområdet, från flera olika infallsvinklar, under seminarier över hela landet. Tillsammans lyfter vi blicken mot framtiden för att belysa och förbereda dig inför kommande regelförändringar, trender och potentiella utmaningar.

Hans van Grieken, Technology Research and Insights Leader på Deloitte, inleder och ger oss makroperspektivet  vilka är teknologitrenderna som förväntas förändra näringslivet och därigenom hanteringen av skatter? Hans är en internationellt erkänd föreläsare och rådgivare som dagligen möter beslutsfattare på globala bolag för att prata innovation och teknologi.

Framtidens skatt arrangeras på flera orter över landet. Passar en annan ort bättre hittar du samtliga datum här.

Varmt välkommen!


Agenda

12.30–13.00

   

Registrering och kaffe eller te

13.00–13.15

 

Introduktion

13.15–14.00

 

Hans van Grieken: Technology trends that
shape our future society and business

14.00–14.15

 

Paus

14.15–15.00

 

Valbart pass 1
Välj ett av passen under "Valbart pass 1"

15.00–15.30

 

Paus och fika

15.30–16.15

 

Valbart pass 2
Välj ett av passen under "Valbart pass 2"

16.15–16.30

 

Paus

16.30–17.15

 

Valbart pass 3
Välj ett av passen under "Valbart pass 3"

17.15

 

Mingel och lättare mat


Vi reserverar oss för evetuella ändringar i programmet. 


Valbara pass

Valbart pass 1
 1. Internationell företagsbeskattning – Vad har hänt sedan sist?
  Vi fokuserar på Brexit samt utvecklingen av EU-rätten i ljuset av BEPS och vad du som skattechef eller i annan ledande befattning, och med stort skatterättsligt intresse, bör ta i beaktning i den internationella koncernens skattestrategiska arbete.
  Lars Franck, Anitza Zester, Omar Khalil, Johan Mikaelsson och Andreas Persson

 2. Rapporteringsskyldighet enligt DAC 6 och kommande svensk rätt
  En uppdatering och förslag på approach för framtida hantering. Rådets direktiv (EU) 2018/822 trädde ikraft den 25 juni 2018 och medför en omfattande rapporteringsskyldighet till skattemyndigheterna. Direktivet implementeras i svensk rätt den 31 december 2019 och vi belyser vad reglerna innebär för såväl rådgivare som användare.
  Magnus Larsson och Frida Lindgren
Valbart pass 2
 1. Kapitalflöden och vinsthemtagning – idag och imorgon
  Mot bakgrund av de senaste årens utveckling mot ett ökat fokus på lokala skattebaser, diskuterar vi gränsöverskridande kapitalflöden och källskatter i samband med vinsthemtagning och repatriering.
  Johan Rasmussen och Joakim Österdahl

 2. SAP S/4HANA – Global Tax Management
  Companies are facing a new era of requirements for tax auditing around the world. It is therefore of essence to explore the functionalities of tax accounting and reporting at an early stage of your S4 journey. We will discuss these upcoming challenges and how SAP has developed a comprehensive toolbox in Global Tax Management to boost your readiness.
  Andreas Sturesson
Valbart pass 3
 1. Moms – en framtid i ständig förändring
  De senaste och kommande förändringarna av momssystemet.
  Henrik Karlsson och Linnéa Jacobsen
 2. Transfer pricing controversy
  Current and future trends of transfer pricing controversy in view of international case law. John Henshall, a previous UK transfer pricing partner now active from our Swedish firm, with global undisputable reputation of successfully defending global multinationals, presents this session together with David Godin.


Kontakta oss

Har du frågor om Framtidens skatt är du välkommen att kontakta Sara Fjell, +46 70 080 23 25 eller sfjell@deloitte.se.

Tid, plats och datum

Tisdag 26 november

kl. 13.00-17.15
Registrering från 12.30

Birger Jarl Conference, Birger Jarlsgatan 61 A, Stockholm

Anmäl dig senast den 12 november. Ange eventuell specialkost i kommentarsfältet vid anmälan. 

Anmäl dig