Evenemang

Proposition om nya skatteregler för företagssektorn

Frukostseminarium

Välkommen till ett seminarium om regeringens proposition gällande nya skatteregler för företagssektorn. 

Under seminariet redogör våra skatterådgivare Jonas Ramber, Coen Deij och Sara Lindell för propositionen och dess effekter. Dessutom diskuterar vi hur företag kan planera inför följderna av de nya reglerna samt möjligheter och problem med nuvarande regler.

Bakgrund

Propositionen innefattar främst nya och utvidgade ränteavdragsbegränsningsregler, men även de förändringar som behöver genomföras i och med införandet av dessa.

Vid utformningen av propositionen har hänsyn tagits till EU:s direktiv mot skatteundandragande samt OECD:s arbete avseende BEPS.

Till skillnad från dagens ränteavdragsbegränsningsregler, som endast omfattar räntebetalningar inom en intressegemenskap, kommer de nya föreslagna reglerna omfatta såväl interna som externa räntebetalningar och avdragsrätten baseras på skattemässig EBITDA.

Tid och plats

Tisdag 8 maj
08.30-10.00
Frukost från 08.00

Deloitte,
Södra Hamngatan 53,
Göteborg

Anmälan

Anmäl dig genom att maila till Sofia Forsell,
sforsell@deloitte.se.

Sista anmälningsdag är 4 maj.

Kontakt

Har du frågor om eventet är du välkommen att kontakta Sofia Forsell, sforsell@deloitte.se, +46 73 397 73 27.